Ogłoszenia

Ogłoszenia Parafialne 22 Niedziela Zwykła 02.09.2018r.

1. W naszej parafii serdecznie witamy Ks. Radosława Rotmana, który mocą decyzji Ks. Arcybiskupa został skierowany do nas i od dnia wczorajszego pełni funkcję wikariusza. Ks. Radosławowi życzymy wielu łask Bożych potrzebnych do owocnej pracy i otaczamy go naszą modlitwą, polecając szczególnej opiece Matki Bożej Muchoborskiej. 

2. Przeżywamy dziś 22. niedzielę zwykłą w ciągu roku. W tych pierwszych dniach września modlimy się szczególnie o pokój i dobre wychowanie młodego pokolenia. Dziś przypada również pierwsza niedziela miesiąca: ofiary na tacę przeznaczone są na potrzeby naszego kościoła; Adoracja Najświętszego Sakramentu dziś wyjątkowo będzie miała miejsce od 17.00 do 18.00; zmiana tajemnic różańcowych po Mszy o godz. 8.00. 

3. Od dziś powracamy do stałego porządku Mszy świętych w niedziele: 8.00, 9.30, 10.45, 12.00, 13.00 i 18.00. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że Msza o godz. 13.00 - tzw. Msza recytowana jest przeznaczona dla rodziców z najmłodszymi dziećmi, które nie są w stanie długo wytrzymać w kościele. 

4. Dziś, podczas Mszy o godz. 10.45, poświęcimy plecaki naszych najmłodszych parafian oraz te, które zostały przyniesione w ramach akcji Caritas „Wyprawka dla Żaczka". Serdecznie dziękujemy za przyniesione plecaki. 

5. Zapraszamy dzieci i młodzież, rodziców, nauczycieli i wychowawców na specjalną Mszę świętą na rozpoczęcie nowego roku szkolnego w poniedziałek 3 września o godz. 7.30, podczas której będziemy prosić o Boże błogosławieństwo w nowym roku szkolnym i katechetycznym. 

6. W tym tygodniu obchodzić będziemy:

w poniedziałek - św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła;

w sobotę - święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 

8. Nowenna do Matki Bożej Muchoborskiej i Msza św. w środę o godz. 17.30. 

9. W czwartek przypada pierwszy czwartek miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi od godz. 17.00 do 18.00. Na godz. 18.00 zapraszamy na Mszę Liturgiczną Służbę Ołtarza i ich rodziców. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich ministrantów na powakacyjne spotkanie przy grillu, które odbędzie się 15 września. 

10. W tym tygodniu przypada również pierwszy piątek miesiąca; okazja do spowiedzi od godz. 17.00 do 18.00. Prosimy, by przypomnieć dzieciom o tym, aby nowy rok szkolny rozpoczęły pojednanie z Panem Bogiem. 

11. W najbliższą niedzielę na Mszy św. o godz. 13.00 udzielimy chrztu dzieciom. Spotkanie dla rodziców i chrzestnych w sobotę po Mszy o godz. 18.00 w kościele. 

12. Tradycyjnie organizowana jest w naszej parafii pielgrzymka na nocne czuwanie Archidiecezji Wrocławskiej na Jasnej Górze. Wyjazd w piątek 21 września o godz. 17.00 z przystanku przy kościele. Wyjazd powrotny z Częstochowy, po Mszy św. o godz. 24.00 sprawowanej w kaplicy cudownego Obrazu. 

13. Dziś zgodnie z zapowiedzią, pragniemy przedstawić plan pracy duszpasterskiej na rozpoczynający się nowy rok szkolno - katechetyczny dla poszczególnych grup: 

- Chrzty święte - udzielamy w 2. i 4. niedzielę miesiąca w czasie Mszy o godz. 13.00, spotkania dla rodziców i chrzestnych mają miejsce w sobotę, dzień wcześniej, po Mszy o godz. 18.00. 

- Przygotowanie do I Komunii - spotkania dla rodziców z dziećmi  odbywać się będą w każdą 3. niedzielę miesiąca, rozpoczynają się Mszą o godz. 13.00, po której będzie spotkanie formacyjne; pierwsze takie spotkanie odbędzie się 16 września. 

- Przygotowanie do bierzmowania - trwa trzy lata, spotkania odbywają się w czwartki  o godz. 18.30 w salce na plebanii:

Rok I przygotowania ( klasy 7 szkoły podstawowej) - każdy 2. czwartek miesiąca - pierwsze spotkanie 13 września.

Rok II przygotowania (klasy 8 szkoły podstawowej) każdy 3 czwartek miesiąca - pierwsze spotkanie 20 września.

Rok III przygotowania (klasy 3 gimnazjum) każdy 4 czwartek miesiąca - pierwsze spotkanie 27 września. 

- Liturgiczna Służba Ołtarza - będzie miała zbiórki w soboty o godz. 10.00, zaś kandydaci o godz. 11.00. Pierwsze spotkanie dla ministrantów odbędzie się w ten czwartek po Mszy wieczornej. Dodatkowo całe LSO spotyka się z rodzicami na Mszach świętych w pierwsze czwartki miesiąca o godz. 18.00. Nabór na nowych kandydatów rozpoczniemy wraz z adwentem. 

- Wspólnota Dzieci Maryi „Marianki" - pierwsze spotkanie dla wszystkich będą miały w najbliższy wtorek 4 września, o godz. 17.00 w salce na plebanii, na którym zostanie ustalony termin cotygodniowych spotkań. 

- Młodzież - będzie miała swoje pierwsze spotkanie organizacyjne w najbliższą niedzielę po Mszy wieczornej w salce na plebanii. 

- Krąg Biblijny - tak, jak w zeszłym roku, spotyka się co dwa tygodnie, we wtorki o godz. 19.00 w salce na plebanii. Pierwsze spotkanie w najbliższy wtorek 4 września. 

- Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Syjon" - spotykać się będzie w środy o godz. 19.00 w salce na plebanii. 

- Parafialny Zespół Caritas - swoje dyżury będzie pełnił w drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 17.00 do 18.00. 

- Po wakacyjnej przerwie wznawia działalność nasz Chór parafialny. Wszyscy, którzy chcieliby zasilić jego szeregi mogą się zgłaszać do Pana Organisty po Mszach świętych. 

 

     Do każdej z wymienionych grup można dołączyć, przychodząc na ich spotkanie. Informacje o spotkaniach i osobach odpowiedzialnych znaleźć można również na stronie internetowej naszej parafii. Wszelkie ewentualne zmiany terminów spotkań będą ogłaszane wcześniej, jak również zostaną zamieszczone na stronie internetowej. 

     Zachęcamy wszystkich, by korzystali z tych spotkań, aby móc pogłębiać swoją wiarę, tworzyć żywą wspólnotę ludzi wierzących i poczuć się związanym oraz odpowiedzialnym za wspólnotę parafialną, do której się należy. 

 

Ogłoszenia Parafialne 22 Niedziela Zwykła 02.09.2018r.

1. W naszej parafii serdecznie witamy Ks. Radosława Rotmana, który mocą decyzji Ks. Arcybiskupa został skierowany do nas i od dnia wczorajszego pełni funkcję wikariusza. Ks. Radosławowi życzymy wielu łask Bożych potrzebnych do owocnej pracy i otaczamy go naszą modlitwą, polecając szczególnej opiece Matki Bożej Muchoborskiej. 

2. Przeżywamy dziś 22. niedzielę zwykłą w ciągu roku. W tych pierwszych dniach września modlimy się szczególnie o pokój i dobre wychowanie młodego pokolenia. Dziś przypada również pierwsza niedziela miesiąca: ofiary na tacę przeznaczone są na potrzeby naszego kościoła; Adoracja Najświętszego Sakramentu dziś wyjątkowo będzie miała miejsce od 17.00 do 18.00; zmiana tajemnic różańcowych po Mszy o godz. 8.00. 

3. Od dziś powracamy do stałego porządku Mszy świętych w niedziele: 8.00, 9.30, 10.45, 12.00, 13.00 i 18.00. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że Msza o godz. 13.00 - tzw. Msza recytowana jest przeznaczona dla rodziców z najmłodszymi dziećmi, które nie są w stanie długo wytrzymać w kościele. 

4. Dziś, podczas Mszy o godz. 10.45, poświęcimy plecaki naszych najmłodszych parafian oraz te, które zostały przyniesione w ramach akcji Caritas „Wyprawka dla Żaczka". Serdecznie dziękujemy za przyniesione plecaki. 

5. Zapraszamy dzieci i młodzież, rodziców, nauczycieli i wychowawców na specjalną Mszę świętą na rozpoczęcie nowego roku szkolnego w poniedziałek 3 września o godz. 7.30, podczas której będziemy prosić o Boże błogosławieństwo w nowym roku szkolnym i katechetycznym. 

6. W tym tygodniu obchodzić będziemy:

w poniedziałek - św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła;

w sobotę - święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 

8. Nowenna do Matki Bożej Muchoborskiej i Msza św. w środę o godz. 17.30. 

9. W czwartek przypada pierwszy czwartek miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi od godz. 17.00 do 18.00. Na godz. 18.00 zapraszamy na Mszę Liturgiczną Służbę Ołtarza i ich rodziców. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich ministrantów na powakacyjne spotkanie przy grillu, które odbędzie się 15 września. 

10. W tym tygodniu przypada również pierwszy piątek miesiąca; okazja do spowiedzi od godz. 17.00 do 18.00. Prosimy, by przypomnieć dzieciom o tym, aby nowy rok szkolny rozpoczęły pojednanie z Panem Bogiem. 

11. W najbliższą niedzielę na Mszy św. o godz. 13.00 udzielimy chrztu dzieciom. Spotkanie dla rodziców i chrzestnych w sobotę po Mszy o godz. 18.00 w kościele. 

12. Tradycyjnie organizowana jest w naszej parafii pielgrzymka na nocne czuwanie Archidiecezji Wrocławskiej na Jasnej Górze. Wyjazd w piątek 21 września o godz. 17.00 z przystanku przy kościele. Wyjazd powrotny z Częstochowy, po Mszy św. o godz. 24.00 sprawowanej w kaplicy cudownego Obrazu. 

13. Dziś zgodnie z zapowiedzią, pragniemy przedstawić plan pracy duszpasterskiej na rozpoczynający się nowy rok szkolno - katechetyczny dla poszczególnych grup: 

- Chrzty święte - udzielamy w 2. i 4. niedzielę miesiąca w czasie Mszy o godz. 13.00, spotkania dla rodziców i chrzestnych mają miejsce w sobotę, dzień wcześniej, po Mszy o godz. 18.00. 

- Przygotowanie do I Komunii - spotkania dla rodziców z dziećmi  odbywać się będą w każdą 3. niedzielę miesiąca, rozpoczynają się Mszą o godz. 13.00, po której będzie spotkanie formacyjne; pierwsze takie spotkanie odbędzie się 16 września. 

- Przygotowanie do bierzmowania - trwa trzy lata, spotkania odbywają się w czwartki  o godz. 18.30 w salce na plebanii:

Rok I przygotowania ( klasy 7 szkoły podstawowej) - każdy 2. czwartek miesiąca - pierwsze spotkanie 13 września.

Rok II przygotowania (klasy 8 szkoły podstawowej) każdy 3 czwartek miesiąca - pierwsze spotkanie 20 września.

Rok III przygotowania (klasy 3 gimnazjum) każdy 4 czwartek miesiąca - pierwsze spotkanie 27 września. 

- Liturgiczna Służba Ołtarza - będzie miała zbiórki w soboty o godz. 10.00, zaś kandydaci o godz. 11.00. Pierwsze spotkanie dla ministrantów odbędzie się w ten czwartek po Mszy wieczornej. Dodatkowo całe LSO spotyka się z rodzicami na Mszach świętych w pierwsze czwartki miesiąca o godz. 18.00. Nabór na nowych kandydatów rozpoczniemy wraz z adwentem. 

- Wspólnota Dzieci Maryi „Marianki" - pierwsze spotkanie dla wszystkich będą miały w najbliższy wtorek 4 września, o godz. 17.00 w salce na plebanii, na którym zostanie ustalony termin cotygodniowych spotkań. 

- Młodzież - będzie miała swoje pierwsze spotkanie organizacyjne w najbliższą niedzielę po Mszy wieczornej w salce na plebanii. 

- Krąg Biblijny - tak, jak w zeszłym roku, spotyka się co dwa tygodnie, we wtorki o godz. 19.00 w salce na plebanii. Pierwsze spotkanie w najbliższy wtorek 4 września. 

- Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Syjon" - spotykać się będzie w środy o godz. 19.00 w salce na plebanii. 

- Parafialny Zespół Caritas - swoje dyżury będzie pełnił w drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 17.00 do 18.00. 

- Po wakacyjnej przerwie wznawia działalność nasz Chór parafialny. Wszyscy, którzy chcieliby zasilić jego szeregi mogą się zgłaszać do Pana Organisty po Mszach świętych. 

 

     Do każdej z wymienionych grup można dołączyć, przychodząc na ich spotkanie. Informacje o spotkaniach i osobach odpowiedzialnych znaleźć można również na stronie internetowej naszej parafii. Wszelkie ewentualne zmiany terminów spotkań będą ogłaszane wcześniej, jak również zostaną zamieszczone na stronie internetowej. 

     Zachęcamy wszystkich, by korzystali z tych spotkań, aby móc pogłębiać swoją wiarę, tworzyć żywą wspólnotę ludzi wierzących i poczuć się związanym oraz odpowiedzialnym za wspólnotę parafialną, do której się należy. 

 

Ogłoszenia Parafialne 20 Niedziela Zwykła 19.08.2018r.

1. Przeżywamy dziś 20 niedzielę zwykłą w ciągu roku.

2. Przypominamy, że do końca sierpnia nie ma Mszy św. o godz. 13.00 w niedzielę, natomiast Msza o godz. 12.00 jest Mszą recytowaną. 

3. W tym tygodniu obchodzić będziemy:

w poniedziałek - św. Bernarda, opata i doktora Kościoła;

we wtorek - św. Piusa X papieża;

w środę - Najświętszej Maryi Panny Królowej nieba i ziemi;

w piątek - święto św. Bartłomieja Apostoła;

4. Msza św. w intencji Parafian zostanie odprawiona w środę 

o godz. 7.00.

5. Nowenna do Matki Bożej Muchoborskiej w środę o godz. 17.30.

6. Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi w czwartek od godz. 17.00 do 18.00.

7. W czwartek, w Światowym Dniu Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu, będziemy modlić się za miliony ofiar systemów totalitarnych XX wieku, także spośród naszych krewnych i rodaków. 

8. W najbliższą niedzielę obchodzić będziemy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej; w czasie Mszy św. o godz. 18.00 ponowimy Akt Zawierzenia Narodu Polskiego Matce Bożej Częstochowskiej.

9. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 09.30 nastąpi pożegnanie Ks. Roberta. Zapraszamy do uczestnictwa i wspólnej modlitwy, w której wyrazimy nasze podziękowanie Ks. Robertowi za trzy lata pięknej i bardzo owocnej posługi w naszej parafii oraz będziemy prosić dla niego  o Boże błog. w pracy na nowej parafii. 

10. Także w przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 12.00 udzielimy chrztu dzieciom. Spotkanie dla rodziców i chrzestnych w sobotę po Mszy o godz. 18.00 w kościele. 

11. Nabożeństwo do św. Michała Archanioła w najbliższą niedzielę o godz. 17.30.

12. Caritas zaprasza chętnych do wsparcia akcji „Wyprawka dla żaczka". Od tej niedzieli można do zakrystii lub kancelarii parafialnej przynosić zakupione przybory szkolne oraz plecaki, które z kolei za pośrednictwem Caritas trafią do dzieci z najbiedniejszych rodzin z Polski i Europy wschodniej. 

13. W tym tygodniu w naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Pana Boga:

Jadwiga Borejsza

Marta Szymczak

Wanda Bronś - Adamiak 

Zofia Żbik 

Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 

 

Ogłoszenia Parafialne 21 Niedziela Zwykła - Uroczystość NMP Częstochowskiej 26.08.2018r.

1. W przeżywaną dziś niedzielę przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. W czasie Mszy św. o godz. 18.00 nastąpi odnowienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. 

2. W dzisiejszą niedzielę na Mszy św. o godz. 9.30 odbędzie się pożegnanie Ks. Roberta. Zachęcamy do uczestnictwa i wspólnej modlitwy, która będzie wyrazem naszego podziękowania za trzy lata pięknej i owocnej posługi w naszej parafii. Będziemy także prosić o Boże blog. w pracy na nowej parafii. 

3. Przypominamy, że jeszcze dziś nie będzie Mszy św. o godz. 13.00, natomiast Msza o godz. 12.00 będzie Mszą recytowaną, w czasie której udzielimy chrztu dzieciom. Od przyszłej niedzieli wracamy do stałego porządku Mszy niedzielnych (8.00; 9.30; 10.45; 12.00; 13.00 - recytowana i 18.00).

4. Także dzisiaj o godz. 17.30 z racji ostatniej niedzieli miesiąca odbędzie się nabożeństwo do św. Michała Archanioła.

5. W tym tygodniu obchodzić będziemy:

w poniedziałek - św. Moniki,

we wtorek - św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła,

w środę - Męczeństwo św. Jana Chrzciciela,

w sobotę - bł. Bronisławy, dziewicy.

6. Msza św. za Parafian zostanie odprawiona w środę o godz. 7.00.

7. Nowenna do Matki Bożej Muchoborskiej i Msza św. w środę o godz. 17.30. 

8. Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi w czwartek od godz. 17.00 do 18.00. 

9. W sobotę 1 września przypada 79. rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Naszą powinnością jest pamięć o poległych w obronie Ojczyzny w latach 1939 - 1945 na frontach i w obozach oraz o pomordowanych po skończonej wojnie w więzieniach politycznych.

10. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Adoracja i okazja do spowiedzi na rozpoczęcie roku szkolnego od. 17.00 do 18.00. 

11. Ks. Wojciech odwiedzi swoich chorych w sobotę od godz. 9.00 natomiast Ks. Radosław w następną sobotę, tj. 8 września od godz. 9.00.

12. W przyszłą niedzielę w czasie ogłoszeń podamy plan pracy duszpasterskiej na rozpoczynający się nowy rok szkolno - katechetyczny dla poszczególnych grup. Dlatego też adoracja Najświętszego Sakramentu z racji pierwszej niedzieli miesiąca, będzie miała miejsce od godz. 17.00 do 18.00. Zmiana Tajemnic różańcowych normalnie po Mszy św. o godz. 8.00. 

13. Pragnąc pomóc dzieciom z uboższych rodzin z Polski i Europy wschodniej, nasza parafia włącza się po raz kolejny w akcję Caritas: „Wyprawka dla Żaczka". Pragniemy ofiarować dzieciom z biedniejszych rodzin plecaki z przyborami szkolnymi. W tym roku Caritas prosi chętnych darczyńców o zakup przyborów szkolnych wraz z plecakiem, które będzie można przynosić do dnia 01.09.2018 do Kancelarii Parafialnej w godzinach urzędowania lub do zakrystii po Mszach św. Poświęcenie plecaków odbędzie się w przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.45. 

14. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego zostanie odprawiona w poniedziałek 3 września o godz. 8.00, na którą serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież, rodziców, nauczycieli i wychowawców. Będziemy wówczas prosić o Boże blog. w nowym roku szkolnym. 

15. Po wakacyjnej przerwie wznawia swoją działalność nasz chór parafialny. Chętni do zasilenia jego szeregów mogą zgłaszać się po Mszach św. do Pana Organisty. 

 

Ogłoszenia 16/2017O

 

16. Niedziela Zwykła
/23.07.2017r./

 

1. Przeżywamy dziś 16. niedzielę zwykłą w ciągu roku. W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy o naszej codziennej modlitwie i niedzielnej Eucharystii oraz o godnym stroju w świątyni. Dziś w czasie Mszy o 12.00 udzielimy sakramentu chrztu dzieciom.

2. Przypominamy, że w lipcu i sierpniu nie ma Mszy św. o godz. 13.00 w niedziele, natomiast Msza o godz. 12.00 jest Mszą recytowaną. Chrzty w 2. i 4. niedzielę miesiąca będą sprawowane w czasie Mszy o 12.00.

3. W tym tygodniu obchodzić będziemy:

w poniedziałek – św. Kingi, dziewicy;

we wtorek – święto św. Jakuba, Apostoła;

w środę – świętych Joachima i Anny, rodziców NMP;

w sobotę – św. Marty.

4. W poniedziałek, opróczświęta św. Jakuba, czcimy też św. Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Z racji wspomnienia tego świętego, po Mszy świętej o godz. 18.00, pobłogosławimy nasze pojazdy mechaniczne i będziemy modlili się o roztropne ich wykorzystywanie.

5. Nowenna do Matki Bożej Muchoborskiej i Msza w środę o 17.30, w czasie której zostanie też odprawiona Msza w intencji parafian.

6. Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi w czwartek od 17.00 do 18.00.

7. W sobotę, 29 lipca, ksiądz Wojciech odwiedzi swoich chorych w domach od godz. 9.00.

8. W przyszłą niedzielę, z racji ostatniej niedzieli miesiąca, nabożeństwo do św. Michała Archanioła o 17.45.

Więcej artykułów…

  1. Ogłoszenia parafialne

Podkategorie