Aktualności

22 NIEDZIELA ZWYKŁA /28.08.2016r./

 

 

Dzielność i roztropność to cnoty, o których zapominamy.
Pierwsza z nich to wykazywanie się siłą i odwagą w codziennym życiu,
a roztropność to umiejętność przewidywania rzeczy przyszłych
i opowiadanie się za dobrem.
Tymi cnotami należycie wykazują się słudzy,
którzy zostali obdarzeni większą liczbą talentów.
Jako roztropni dołożyli starań, aby powiększyć powierzone dobra,
a dzielność dopomogła im w realizacji przedsięwzięcia.
Dzięki temu usłyszeli zbawcze zaproszenie do udziału w radości swego pana.
Ich przeciwieństwem jest sługa zły i leniwy,
który został pozbawiony wszystkiego, łącznie ze szczęściem wiecznym.

Dzięki roztropności i dzielności w życiu codziennym
i my wejdziemy do radości naszego Pana.

 

 

 

21 NIEDZIELA ZWYKŁA /21.08.2016r./

 

 

Łatwo jest podzielić ludzkość,
stosując logikę sprawiedliwości, na zbawionych i potępionych.
Oczywiście siebie samego widząc w tej pierwszej grupie.
Jezus nie podaje szacunkowej liczby zbawionych,
lecz wskazuje, jak żyć, aby osiągnąć zbawienie.
Starajcie się wejść przez ciasną bramę.
Jest to wezwanie do życia w przyjaźni z Bogiem.
Dążąc do zbawienia,
trzeba umieć uwolnić się od niepotrzebnego ciężaru grzechu,
który czyni nas duchowo zbyt grubymi
i nie pozwala przejść
przez ciasną bramę prowadzącą do Królestwa Bożego.
Pamiętajmy, że zbawieni już jesteśmy.
Musimy umieć przyjąć ten dar.

Nie pytaj więc, czy nieliczni będą zbawieni,
lecz czy to, co robisz i jak żyjesz,
prowadzi cię wprost do nieba.