Aktualności

KOMUNIKAT Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce, obecni na konferencji w dniu 23 maja br. pod kierownictwem biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP,  wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania resortu układają się w pakiet zmian, będących jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.

Ministerstwo, pomimo licznych głosów sprzeciwu, bez wymaganego przez prawo porozumienia ze stroną kościelną, podjęło już decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. Obecnie Ministerstwo proceduje możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Konsultacje kończą się 29 maja br.  

Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie.

 Do pobrania:

 

 

 

Msze Święte 26.05.2024

Msze Święte  w tą niedzielę (26 maja) będą w następującym porządku:

 • 8:00,
 • 9:00 – recytowana,
 • 10:30 – rocznica,
 • 12:00 - rocznica,
 • 13:30 (po Mszy św. chrzest), 
 • 18:00.

Msze Święte 12.05.2024

Msze Święte  w tą niedzielę (12 maja) będą w następującym porządku:

 • 8:00,
 • 9:00 – recytowana,
 • 10:00 – komunijna,
 • 12:30 komunijna,
 • 18:00.