Matka Boża MuchoborskaFilm z poświęcenia Koron Matki Bożej Muchoborskiej:


 

Złota Madonna łaskawa...

 

Na szczególną uwagę zasługuje figura Matki Bożej Muchoborskiej z Dzieciątkiem Jezus. Autorstwo rzeźby przypisuje się Hansowi Olmutzerowi, który wykonał analogiczną rzeźbę Złotej Marii dla kościoła N.M.P. w Gorlitz. Na rzeźbie widoczna była inskrypcja, która się nie zachowała: Nicolaus Brieger Pfarrer bei St. Nicolaus Brigerem f(ieri). f(ecit) 1478.

Szczególną czcią otaczał Matkę Bożą Muchoborską Ks. Leon Pęcherek, który modlił się z wiernymi przed jej obliczem i prawdopodobnie ułożył słowa modlitwy śpiewanej do dzisiejszego dnia. Podczas kolędy pozostawiał jako obrazek kolędowy zdjęcie  przedstawiające figurę Matki Bożej Muchoborskiej , a na odwrocie zdjęcia widniały słowa modlitwy.

Przed figurą Matki Bożej Muchoborskiej jest odprawiana w każdą środę o g. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Pocieszenia i Dobrego Uśmiechu.

Ks. Aleksander Oberc po przybyciu do naszej parafii pisze:

„ Rzeźba ( Matki Bożej Muchoborskiej ) stała się ośrodkiem kultu w parafii. Od mego przybycia nie opuszczono żadnej środy, by nie odprawiono nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy”.

Matka Boża Muchoborska nosi dwa wezwania:

-  Matki Bożej Dobrego Uśmiechu.

-  Matki Bożej Pocieszenia.

Wezwania Matki Bożej Muchoborskiej są tak aktualne w dzisiejszej rzeczywistości. Człowiek współczesny w gonitwie za dobrami materialnymi i przy różnorakich kłopotach, przeciwnościach, bolączkach dnia codziennego zapomina o uśmiechu - takim szczerym jaki często widzimy u małych dzieci, czy zakochanych osób. Dlatego możemy przyzywać Matkę Bożą Muchoborską Dobrego Uśmiechu, aby Ona przekazała nam ten Matczyny Uśmiech w nasze życie.

Drugie wezwanie Matki Bożej Pocieszenia czy nie daje nam otuchy w nasze szare życie. Maryja Matka Naszego Pana Jezusa Chrystusa Pociesza nas w życiu. Na potwierdzenie niech będą słowa modlitwy :

 

 1. Złota Madonna Łaskawa                         
Matka dobrego uśmiechu,                            
Czuwa na krańcach Wrocławia                  
Od wieków.
 
2. Radosne macierzyństwo
Z uśmiechem pocieszenia
Nad troska ludzką,
Nad bólem ludzkim,
Litośnie głowę schyla.
                             

3. I nie słyszano nigdy
By odmówiła prośbie,                                     
By nie wróciła wiary,                                      
W gorącym szczepie modlitw.

 4. Wysłuchaj i mojej prośby
Maryjo Uśmiechnięta
Madonno z Muchoboru
Nad świętych święta.

5. Prośba jest moja wielka
A sera wiara krucha,
Lecz wierzę tym lichym serce,
Że mnie wysłuchasz.

                                                                                                                          

Na modlitwie u Matki Bożej Muchoborskiej gromadzimy się w każdą środę, aby oddać cześć Matce Bożej. Gromadzą się też w ciągu roku dzieci przygotowujące się do I Komunii św., młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania, małżonkowie po zawarciu Sakramentu małżeństwa, Członkowie Żywego Różańca, ministranci, parafianie i mili goście.

 

Akt Zawierzenia

Parafii Św. Michała Archanioła

we Wrocławiu na Muchoborze Wielkim

Matce Bożej Muchoborskiej

Maryjo, Madonno z Muchoboru, wpatrzeni w Twój Cudowny Wizerunek, w świątyni, której mury wypełnia modlitwa od wieków, w tym świętym miejscu we Wrocławiu na Muchoborze Wielkim, w kościele pod wezwaniem Św. Michała Archanioła, Tobie, Matko Pocieszenia i Dobrego Uśmiechu, zawierzam całą Parafię.

Maryjo, Matko Kościoła, powierzam Ci  Osobę Ojca Św. Franciszka, Metropolitę Wrocławskiego Ks. Arcybiskupa Józefa Kupnego, Księży i Siostry Zakonne, aby Ich oddanie Kościołowi Chrystusowemu przyczyniło się do wzrostu naszej wiary.

Maryjo, Stolico Mądrości, powierzam Ci największy skarb naszego narodu – dzieci i młodzież, aby wzrastali w wierności Jezusowi i Jego Ewangelii.

Maryjo, Królowo naszej Ojczyzny, powierzam Ci wszystkie rodziny naszej Parafii, aby umiały wychować młode pokolenie dla Boga i Ojczyzny.

Maryjo, Uzdrowienie Chorych, powierzam Ci wszystkich chorych, starszych, samotnych  naszej Parafii, aby ich krzyż który niosą w każdym dniu swojego życia był dla nich bramą do Nieba.

Maryjo, Królowo Pocieszenia i Dobrego Uśmiechu, powierzam Ci całą naszą Parafię Św. Michała Archanioła i mieszkańców Osiedla Muchobór Wielki Twojej opiece na wieki. Amen.