Pierwsza Komunia św.

Godziny Mszy komunijnych

Dnia 8 maja 2022 roku Msze komunijne zostaną odprawione w następujących godzinach:

 

10.00 - dla dzieci z klas 3a i 3b;

 

12.30 - dla dzieci z klas 3c i 3d.

 

 

Dnia 15 maja 2022 roku Msza komunijna dla dzieci z klas 3e, 3f oraz spoza Szkoly Podstawowej nr 25 będzie odprawiona o godz. 11.00

Próby do Pierwszej Komunii i spowiedź komunijna

Informujemy, że próby dla grup komunijnych odbędą się w następujących terminach:

 

Klasa 3a i 3b:  (godz. 19.00)

25 kwietnia 

27 kwietnia

4 maja

Dzieci funkcyjne z klasy 3a i 3b: 6 maja o godz. 19.15

 

Klasa 3c i 3d:   (godz. 19.00)

26 kwietnia 

29 kwietnia 

5 maja 

Dzieci funkcyjne z klasy 3c i 3d: 6 maja o godz. 20.00

 

 

Klasa 3e, 3f i dzieci spoza SP 25:    (godz. 19.00)

9 maja 

10 maja 

11 maja 

Dzieci funkcyjne z klasy 3e, 3f i spoza Szkoły Podstawowej nr 25: 13 maja o godz. 19.00

 

Wszystkie próby będą się odbywać w kościele. Prosimy o punktualne przyjście, co znacznie ułatwi przebieg próby. 

 

 

Spowiedź komunijna dla dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii 8 maja będzie w sobotę, 7 maja od godz. 09.00. Rodzice będą mogli w tym czasie również skorzystać z sakramentu pokuty w tylnym konfesjonale

godz. 9.00 - spowiedź klasy 3a

godz. 9.30 - spowiedź klasy 3b

godz. 10.00 - spowiedź klasy 3c

godz. 10.30 - spowiedź klasy 3d 

 

Spowiedź komunijna dla dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii 15 maja nastąpi w sobotę, 14 maja od godz. 9.00

godz. 9.00 - spowiedź klasy 3e

godz. 9.30 - spowiedź klasy 3f

godz. 10.00 - spowiedź dzieci spoza Szkoły Podstawowej nr 25

Rodzice będą mogli w tym czasie skorzystać ze spowiedzi w tylnym konfesjonale.

Formuła spowiedzi dla dzieci komunijnych

Dziecko:
- Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

 

Ksiądz:

- Na wieki wieków. Amen 

 

Dziecko: (czyni znak krzyża) 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen 

 

Dziecko:

- Mam ........ lat. Do spowiedzi przystępuję po raz pierwszy.

Obraziłem (am) Pana Boga następującymi grzechami:

(wymienia grzechy) 

- Więcej grzechów nie pamiętam; za wszystkie grzechy serdecznie żałuję i postanawiam się poprawić i więcej nie grzeszyć, a ciebie ojcze duchowny proszę o pokutę i kapłańskie rozgrzeszenia. 

 

Ksiądz udziela Dziecku pouczenia i mówi jaką pokutę powinno uczynić. 

 

Dziecko mówi po cichu trzy razy:

- Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu 

 

Ksiądz udziela rozgrzeszenia, czyniąc znak krzyża, w tym czasie Dziecko musi się przeżegnać i odpowiada: - Amen 

 

Ksiądz:

- Wychwalajmy Pana, bo jest dobry.

 

Dziecko:

- Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

 

Ksiądz:

- Pan odpuszcza tobie grzechy, idź w pokoju.

 

Dziecko:

- Bóg zapłać. 

Spotkanie przed Pierwszą Komunią


W przyszłą niedzielę po Mszy o godz. 13.30 w kościele odbędzie się spotkanie dla rodziców i dzieci w ramach przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej. Podczas spotkanie nastąpi przedstawienie kwestii związanych z przygotowaniem do Komunii,  poświęcenie medalików do Komunii, które rodzice kupują we własnym zakresie oraz rozdanie książeczek komunijnych, zakupionych przez Parafię ze składki komunijnej. 

Informacje dla rodziców przed I Komunią Św.

 

 

W 2019 roku dzieci przystąpią do I Komunii Świętej:

 

19 maja 2019 roku:

 

godz. 10.00 – klasy 3a i 3b SP nr 25

 

godz. 12.30 – klasy 3c i 3d SP nr 25 oraz dzieci spoza SP 25