Oddanie 33

W naszej parafii odbędą się 33 dniowe ćwiczenia duchowe ofiarowania się Panu Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Przygotowanie do zawierzenia rozpocznie się w sobotę 18 lutego po Mszy Św. o godzinie 7.00. Każdy uczestnik rozpoczyna indywidualne ćwiczenia duchowe 20 lutego. Po kolejnych Mszach Św. sobotnich, odbywać się będą nauki podsumowujące każdy okres przygotowań do zawierzenia. Uroczyste zawierzenie będzie miało miejsce 25 marca po wieczornej Mszy św. w Święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, poprzez podpisanie, w obecności kapłana, odręcznie napisanego „Aktu Zawierzenia”. Dla osób mających trudności z samodzielnym przepisaniem „Aktu” będzie możliwość jego podpisania na wydrukowanym formacie. Osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w uroczystym zawierzeniu, będą mogły uczynić to prywatnie, odmawiając „Akt” w kościele, po przyjęciu Komunii Św.

Aby zrozumieć istotę zawierzenia wg. św. Ludwika koniecznym jest przeczytanie „Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” tegoż autora. ( książka do nabycia w księgarniach katolickich )

Ćwiczenia duchowe polegają na osobistej modlitwie i rozważaniu każdego dnia fragmentów książki pt. „ Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi” według św. Ludwika Marii Grignion de Monfort. Przez 33 dni indywidualnie modlimy się i czytamy wyznaczone na dany dzień fragmenty wyżej wspomnianej lektury. Pierwsze 12 dni to czas wyzbywania się ducha tego świata, będącego przeciwnikiem Ducha Jezusa Chrystusa. Kolejne 21 dni podzielonych jest na trzy 7-dniowe okresy: Pierwsze 7 dni to czas poznawania samego siebie i modlitwa prośby o serdeczny żal za grzechy. Kolejne 7 dni to czas poznawania Najświętszej Dziewicy – Jej cnót, uczuć, Jej działania, Jej udziału w tajemnicach Jezusa i Jej zjednoczenia z Nim. Ostatnie 7 dni to poznanie Jezusa Chrystusa – Jego Bóstwa, Jego łaski i chwały.

W tym ostatnim tygodniu, odbędzie się nabożeństwo pokutne, zalecana jest również spowiedź generalna.

W 34 dzień, w Święto Zwiastowania NMP, nastąpi uroczyste oddanie się Maryi, by doskonale naśladować Jej Syna Jezusa Chrystusa.

 

Plan przygotowań i uroczystość zawierzenia:

 ·  Sobota, 23.03.2024, godz. 7.00 - nauka wstępna: Czym jest zawierzenie się Jezusowi przez ręce Maryi;

 ·  Wtorek 26.03.2024 - pierwszy dzień 33-dniowych przygotowań, które polegają na czytaniu rozważań i odmawianiu modlitw na każdy dzień z książki „Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort”. Książka dostępna jest w wersji audio: https://youtube.com/playlist?list=PLLphsLGYUgr2AyGHR7YJDL0FmBOUb0XCS. Można ją również nabyć w Bonito za 13,99zł (https://bonito.pl/produkt/przygotowanie-do-aktu-zawierzenia-sie-jezusowi-przez-rece-maryi-wedlug ) i we Wrocławskiej księgarni  Archidiecezjalnej za 19,90 zł.

§  Inne pomocne materiały:

§  „Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, do czytania (format pdf): https://louisgrignion.pl/ oraz wersja audio: https://www.youtube.com/watch?v=GE6GljHHRGw&list=PL19zCYWowYWfGx197cDE6S73GR0ffdapV  

§  Rekolekcje Misjonarzy Montfortianów na YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=nFrcYQUXpqk&list=PL04Gq5K6oSK7lxEemWbSBgt-dIwwy9BFQ)

 ·  Soboty: 6.04, 13.04, 20.04, 27.04.2024 - nauki przygotowujące do zawierzenia (nauki odbędą się po każdej sobotniej Mszy Świętej o godz. 7.00)

 ·  Nabożeństwo pokutne 26.04.2024 wchodzące w skład przygotowania do aktu zawierzenia.

 ·  Niedziela 28.04.2024 - Uroczyste odczytanie Aktu Oddania w kościele - po Mszy Świętej o godz. 18.00.

Plan uroczystości do druku

Podczas sobotnich nauk oraz samej uroczystości zawierzenia (28 kwiecień) będą dostępne Akty zawierzenia w formie dokumentu, który chętne osoby podpiszą po Mszy św. uroczyście wraz z kapłanem pod figurą Matki Bożej Muchoborskiej. Jeżeli ktoś nie zdąży zabrać sobie takiego gotowego wydrukowanego Aktu z Kościoła, pliki do pobrania i druku udostępniamy w dwóch wersjach tutaj: 1. z gotowym tekstem zawierzenia - dokument tylko do podpisu w Kościele, 2. pusty - cały tekst zawierzenia trzeba przepisać ręcznie w domu a podpisać w Kościele (ta forma jest bardziej zalecana - dla osób, które mogą lub zdążą to przygotować).