Kancelaria parafialna

 Adres Kancelarii Parafialnej:

 

Wrocław, ul. Stanisławowska 87

(NIE PRZY KOŚCIELE)

tel. /71/ 784 30 50 

Mapka dojazdowa

 

 

 

 

KANCELARIA PARAFIALNA

 

JEST CZYNNA

 

DO 21 stycznia jedynie:

 

 środa 1900 – 2000 i sobota 1900 - 1930

 

 po 21 sycznia:

 


PONIEDZIAŁEK        16:00 - 17:00


ŚRODA                         19:00 - 20:00

CZWARTEK                 19:00 - 20:00

 

 

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

 CHRZEST

 1. Akt urodzenia dziecka z USC.
 2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka jeśli ślub był poza parafią.
 3. Jeżeli rodzice nie mają ślubu kościelnego wypełniają razem z chrzestnymi oświadczenie, które składają w kancelarii. 
 4. Jeżeli rodzice z dzieckiem mieszkają w innej Parafii, zezwolenie z Parafii zamieszkania na chrzest w naszej Parafii.
 5. Zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że mogą pełnić funkcję chrzestnych
  Ojcem i matką chrzestną może zostać:

  - każdy(a) kto jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania,

  - przyjął sakramenty: chrzest, bierzmowanie, Eucharystię i ukończył 16 lat,

  - osoba należąca do Kościoła Rzymskokatolickiego prowadząca życie zgodne z wiarą i z wymaganiami Kościoła Rzymskokatolickiego (chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego).

 1. Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW UDAJEMY SIĘ DO KANCELARII PARAFIALNEJ.

Nauki przed chrztem: dla rodziców i chrzestnych: w sobotę (dzień przed chrztem) Msza Św. o godz. 18.00 a po niej spotkanie w kościele. /W trakcie pandemii nie ma sobotnich katechez chrzcielnych/

ZASADY W TRAKCIE PANDEMII

Z powodów bezpieczeństwa udzielane są w niedzielę po Mszy św. o godz. 13: 30.

Nie ma w tym okresie sobotnich katechez chrzcielnych. Nie zmieniają się wymagania co do chrzestnych.

Zgłaszamy chrzest po skompletowaniu wszystkich koniecznych dokumentów. W naszej Parafii nie ma limitów ilościowych, wpisujemy termin nawet tydzień przed planowanym chrztem.
Do zgłoszenia dziecka na chrzest wystarczy jeden rodzic, musi on przyjść osobiście. Niewskazane jest w obecnym czasie przychodzenie z dziećmi.

Terminy chrztów do czerwca 2021r.:

 

Marzec – wszystkie niedziele

Kwiecień – wszystkie niedziele i poniedziałek wielkanocny

Maj – 2,3,30 maj

Czerwiec – wszystkie niedziele


W pozostałe niedziele maja zaplanowana jest I Komunia św. dlatego nie ma fizycznej możliwości planowania kolejnych wydarzeń.

 

PIERWSZA  KOMUNIA  ŚWIĘTA

 

 1. Świadectwo Chrztu Świętego (jeżeli miał on miejsce poza naszą parafią).
 2. Udział w przygotowaniu do Pierwszej Komunii św. w naszej Parafii.
 3. Świadectwo udziału w lekcjach religii w szkole (jeżeli dziecko nie uczęszcza do SP nr 25).
 4. Jeżeli dziecko jest spoza naszej parafii, potrzebne jest zezwolenie na Pierwszą Komunię św. z parafii zamieszkania rodziców i dziecka .

  Jeżeli dziecko mieszka na terenie naszej parafii a do Komunii przystąpi w innej parafii (np. z klasą) należy złożyć do ks. Proboszcza pisemną prośbę o pozwolenie na Komunię poza parafią miejsca zamieszkania.

 

 

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 

 

 1. Dowody osobiste osób mających zawrzeć związek małżeński.
 2. Odpis zupełny aktu urodzenia z USC
 3. Świadectwa chrztu (do ślubu kościelnego) z aktualną datą wystawienia, jeżeli na świadectwie chrztu w uwagach nie ma informacji o przyjęciu sakramentu bierzmowania to dodatkowo świadectwo bierzmowania, z parafii w której sakrament był przyjęty.
 4. Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej.
 5. Zaświadczenie uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej z poradnią rodzinną.
 6. Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (ważne 6 miesięcy) lub akt zawarcia związku cywilnego w USC.
 7. Osobiste zgłoszenie się w kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym ślubem.

 

 

POGRZEB

 

 1. Akt zgonu z USC, po wpisaniu do księgi zmarłych w parafii do zwrotu, a także karta zgonu jako dokument konieczny do pochowania na parafialnym cmentarzu.
 2. Data i godzina pogrzebu ustalone w Zakładzie Pogrzebowym w porozumieniu z Parafią.
 3. Dokument potwierdzający przyjęcie sakramentu chorych.
 4. Jeżeli zmarły jest spoza naszej Parafii, to potrzebne jest zezwolenie na pogrzeb z Parafii zamieszkania zmarłego.