Aktualności

Rekolekcje on-line Wspólnoty „Syjon”

W dniach 22.05. - 24.05. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

„Syjon” będzie przeżywać rekolekcje on-line pod hasłem:

„Miriam z Nazaretu - pierwsza Charyzmatyczka”.

Prowadzącym rekolekcje będzie Ks. Prof. Mariusz Rosik.

W dniach trwania rekolekcji będzie możliwość wysłuchania

nauk rekolekcyjnych oraz uczestnictwa w transmitowanej

modlitwie uwielbienia, prowadzonej przez Wspólnotę od godz.

19.00 do 20.30

Serdecznie zapraszamy do tego, by włączyć się duchowo w to

wydarzenie. 

Życzenia Wielkanocne 2020

 

„Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie:
weselcie się, słudzy Boga.
Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie,
gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo.
Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem,
a oświecona jasnością Króla wieków,
poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!"
Orędzie Paschalne

 

Pierwsze słowa, które Pan Jezus wypowiedział po swoim Zmartwychwstaniu do Apostołów to Pokój Wam, nie lękajcie się. Dzisiaj nam wszystkim przeżywającym te święta inaczej niż zwykle, często z dala od bliskich, w samotności i w poczuciu lęku Zmartwychwstały mówi Pokój Wam. Nie lękajcie się, Jam zwyciężył zło, śmierć i grzech.

Zmartwychwstały jest obecny wśród nas by przywrócić radość, by dodać sił do odważnego podjęcia swoich obowiązków, by rozpalić serca ufnością w lepsze jutro.

Przeżywając Święta Paschalne życzę, aby radość Wielkanocna była źródłem pokoju serca, dobroci oraz przekonania, że Miłość zawsze zwycięża.

Zwycięzca Śmierci niech będzie nadzieją na ostateczne pokonanie wszystkich trudów, bólów i cierpień.

Pan Zmartwychwstał! Cieszmy się i świętujmy na przekór wszystkiemu co złe!

Duszpasterze