Aktualności

Uczestnictwo w liturgii podczas pandemii

W kościele obowiązuje zakrywanie ust i nosa; zostały wprowadzone również  obostrzenia dotyczące ilości wiernych uczestniczących w liturgii - w naszej świątyni wynosi to 46 osób, a także wymóg zachowania półtorametrowej odległości między osobami przebywającymi wewnątrz. Apelujemy także o to, by do Komunii podchodzili w pierwszej kolejności wierni przyjmujący Ciało Pańskie na rękę.