Aktualności

Słowo biskupów Metropolii Wrocławskiej w sprawie troski o jakość powietrza

Drodzy Siostry i Bracia,
Mieszkańcy Dolnego Śląska

W ciągu ostatnich lat w Polsce nastąpił zauważalny wzrost zainteresowania problemem zanieczyszczenia powietrza, potocznie często nazywanym „smogiem”. Badania naukowe potwierdzają, że zwiększona emisja pyłów i szkodliwych gazów zagraża zdrowiu i życiu ludzi. Szczególnie narażonymi grupami są dzieci oraz seniorzy, a także osoby z chorobami układu krążenia i układu oddechowego. Ekspozycja na zanieczyszczone powietrze wiąże się ze zwiększoną umieralnością. Dane statystyczne zaś potwierdzają, że główną przyczyną tych zanieczyszczeń jest emisja niebezpiecznych substancji chemicznych z indywidualnego ogrzewania budynków.

Jako mieszkańcy województwa dolnośląskiego nie możemy udawać, że problem ten nas nie dotyczy, tym bardziej, że niektóre z naszych miast znajdują się w niechlubnej czołówce najbardziej zanieczyszczonych miejscowości w Polsce. Rodzi się zatem konieczność podjęcia wspólnych działań, których celem jest poprawa jakości powietrza, jakim oddychamy. Wzywa nas do tego nie tylko papież Franciszek w encyklice „Laudato Si”, ale przede wszystkim zdrowy rozsądek i Dekalog, zawierający m.in. przykazanie: „Nie zabijaj”.

Oceniając pozytywnie wszelkie działania polityków, samorządowców i różnego rodzaju organizacji, zamierzające do eliminowania przyczyn zanieczyszczenia powietrza, musimy uświadomić sobie, że smog w naszych miastach nie bierze się ze złych przepisów czy braku odpowiedniej technologii. Walka z nim nie polega jedynie na zaostrzaniu kar za naruszanie ustaw i rozporządzeń. Trzeba sięgnąć do serca człowieka, bo każda nasza decyzja
i każdy czyn, pociągają za sobą konkretne konsekwencje, a ponieważ jako rodzina ludzka zamieszkujemy wspólny dom, czy tego chcemy, czy nie – konsekwencje naszych wyborów bardzo szybko do nas wracają.

Zanim zostaną wdrożone nowe przepisy czy nowoczesne technologie, powietrze powinno zostać oczyszczone z ludzkiej lekkomyślności, która pozwala na spalanie w piecach: śmieci, odpadów czy plastikowych przedmiotów. Od każdego z nas zależy czy powietrze, którym oddychamy w naszych miastach będzie służyło zdrowiu i życiu czy będzie przyczyną chorób
i wcześniejszej umieralności. Dlatego papież Franciszek we wspomnianej encyklice zachęca do prostych czynności, jak: korzystanie z komunikacji zbiorowej czy cieplejsze ubranie się zamiast odkręcania kaloryferów. Możemy jedynie wyobrazić sobie, co by było, gdyby wszyscy katolicy w naszym kraju od dziś postanowili kierować się w swoich wyborach papieskimi wskazaniami. Możemy być pewni, że zmiana byłaby ogromna. Wielkie cele bowiem osiąga się małymi krokami.

Podejmijmy wszyscy działania na rzecz wspólnego dobra, jakim jest zdrowe i czyste powietrze, a tym działaniom niech błogosławi Bóg, który stworzył świat i powierzył nam troskę o „wspólny dom”.


+ Józef Kupny Arcybiskup Metropolita Wrocławski

+ Ignacy Dec Biskup Świdnicki

+ Zbigniew Kiernikowski Biskup Legnicki

Promocja ministrancka

26 listopada, w Uroczystość Chrystusa Króla, w naszej parafii odbyła się promocja ministrancka. Do grona Liturgicznej Służby Ołtarza, po rocznej formacji i przygotowaniu, zostało włączone grono kandydatów. Nowym ministrantom i ich rodzicom gratulujemy.

Zobacz galerię zdjęć

Pierwszy Tydzień Adwentu

Rozpoczynamy, kolejne w naszym życiu, adwentowe oczekiwanie na przyjście Zbawiciela w podwójnym charakterze. Przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia, ale równocześnie przypominamy sobie o konieczności czuwania, bo Chrystus przyjdzie powtórnie w chwale, jak to sam zapowiedział.

 

Naszą odpowiedzią na zachętę do ciągłego czuwania niech będzie udział we Mszach Świętych roratnich ku czci Maryi Niepokalanej. Zapraszamy wszystkich, szczególnie dzieci i młodzież do udziału.
Będą one sprawowane w dni powszednie,
od poniedziałku do soboty, o godz. 18.00.

Wszystkich zachęcamy do przynoszenia świec, a dzieci lampionów oraz własnoręcznie wykonanych serduszek z wypisanymi na nich dobrymi uczynkami.
W roratach będzie nam towarzyszył
św. Stanisław Kostka, patron dzieci i młodzieży,
oraz Duch Święty, któremu będziemy się dawać prowadzić
w naszym życiu.

 

 Wraz z Adwentem rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. W Kościele w Polsce podejmujemy dwuletnią tematykę związaną z sakramentem bierzmowania. Będzie to naturalna kontynuacja zakończonego cyklu związanego z sakramentem chrztu. W rozpoczynającym się dziś roku będzie towarzyszyć nam hasło: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

 

W tym pierwszym tygodniu Adwentu, w piątek 8 grudnia, będziemy obchodzić uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Msze Święte o godz. 9.00 i 18.00.
Nie będzie Mszy o 7.00 rano.
Chociaż jest to dzień pracy, zachęcamy do licznego udziału we Mszy Świętej, gdyż jest to również dzień naszego „drugiego odpustu parafialnego”.


W sposób szczególny zapraszamy rodziców i dzieci, przygotowujących się do I Komunii,
gdyż w czasie Mszy
zostaną im poświęcone medaliki

(lub krzyżyki).

Z racji uroczystości w piątek nie będzie otwarta kancelaria parafialna.