Aktualności

BOŻE NARODZENIE 2014

 

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?

Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?

Dlaczego śpiewamy kolędy?

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.

Dlatego, żeby podawać sobie ręce.

Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.

Dlatego, żeby sobie przebaczać.

ks. Jan Twardowski

 

***

 

Niech Narodzony Jezus -

Bóg Dobroci i Miłości

znajduje zawsze

w Naszych kochających Go sercach

godne mieszkanie dla Siebie

i godne miejsce

na złożenie wszelkich darów,

jakich tak hojnie

pragnie nam udzielić.

 

Błogosławionych Świąt !!!

 

Duszpasterze

 

4 Niedziela Adwentu 2014r.

 

 

Maryja obdarowana przez Boga. Obdarowana ponad miarę – łaski pełna.
Obdarowana Jezusem – Słowem Wcielonym. Takie obdarowanie budzi lęk.
Jak to możliwe?
Dlatego Bóg słowami Gabriela zaprasza Ją do ufności:
„Nie bój się, Maryjo, bo Bóg Cię obdarzył łaską”.
Maryja przestaje się lękać, bo powierza się miłości Boga:
„Tam, gdzie jest miłość, nie ma lęku, doskonała miłość odrzuca lęk”.

Ona, która doświadcza umiłowania ponad miarę
i zostaje wypełniona Bożą łaską,
pokornie zawierza się otrzymanemu darowi:
„Jestem służebnicą Pana; niech mi się stanie według twego słowa”.

 

 

 

3 Niedziela Adwentu 2014r.

 

 

 

Jak ważne jest zrozumieć, kim jest świadek.
On jedynie przekazuje to, co sam otrzymał.
Podobnie jak Jan.
On nie jest Światłością, lecz osobiście spotkał Światłość świata – Chrystusa
i ma o Nim mówić i ukazywać Go własnym życiem.
Świadek to człowiek wybrany i posłany przez Boga,
dzięki jego świadectwu każdy, kto go spotyka,
ma szansę o Bogu usłyszeć i poznać Go.
Dzięki łasce chrztu świętego i bierzmowania
każdy z nas jest świadkiem Chrystusa.

Eucharystia jest źródłem Bożego światła, które nas zapala,
i odwagi w niesieniu blasku Ewangelii wszystkim.

 

 

 

Więcej artykułów…

  1. SPOWIEDŹ
  2. MIKOŁAJ 2014