Aktualności

3 NIEDZIELA ZWYKŁA /25.01.2015r./

 

 

Każdy chrześcijanin otrzymuje od Jezusa zaproszenie do pójścia za Nim.
Wyraża się ono na różne sposoby, w zależności od osobistego powołania.
Ktoś zostaje zaproszony do kapłaństwa,
ktoś inny realizuje swoją życiową drogę w małżeństwie
lub w życiu samotnym.
Jedno jest pewne – aby poczuć się spełnionym,
należy odpowiedzieć „tak” na propozycję Jezusa.
Nie oznacza to, że nasze życie będzie odtąd usłane różami.
Życie apostołów takie nie było.
Było pełne doświadczeń, także trudnych.

Pójście za Jezusem to nie obietnica lekkiego życia,
ale życia pełnego miłości i dającego szczęście.
To jest pewne!

 

 

2 NIEDZIELA ZWYKŁA /18.01.2015r./

 

 

„Pójdź za Mną!” – usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii.
Pan Jezus zaprosił do siebie pierwszych uczniów.
Oni poszli w nieznane, zaufali Mu do końca.
Wołanie Pana Jezusa trwa do dziś,
bo przecież On wzywa każdego z nas;
a ścieżki, które dla nas wytycza,
prowadzą prosto do Jego królestwa!

 

 

 

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 2015

Przypominamy sobie dzisiaj bardzo ważne wydarzenie: nasz chrzest.
Warto raz do roku, w niedzielę Chrztu Pańskiego, uświadomić sobie,
że jesteśmy zanurzeni w Chrystusie jak w wodzie;
że nas otacza swoją miłością;
że przez chrzest staliśmy się Jego dziećmi.

Nieśmy w sobie to wspomnienie sakramentu chrztu świętego między ludzi.
Dzielmy się nim, byśmy nie zapomnieli, że należymy wszyscy do Boga.