Aktualności

WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH 2014

 

 

 

Ze wszystkich stworzeń na ziemi

jedynie człowiek ma świadomość

własnej skończoności i śmierci.

Śmierć jest rzeczywistością tajemniczą,

która budzi lęk i niepewność.

Jezus, przychodząc na świat, ukazał nam miłość Ojca,

a jednocześnie prawdę o naszej wieczności.

Jest miejsce, gdzie jestem oczekiwany z miłością.

Gdzie Ktoś przygotowuje pieczołowicie mój pobyt.

To miejsce to niebo – czyli serce Boga.

Jezus obiecuje nam, że w tym najtrudniejszym,

decydującym momencie naszego przejścia do wieczności

On sam przyjdzie po nas i zabierze do siebie.

 

Od nas tylko zależy, czy pozwolimy Mu na to,

czy powierzymy się Jego miłosiernej trosce.

 

 

 

 

24 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Czytania mszalne ukazują prawdziwe oblicze Boga, który jest nieskończenie dobry i skłonny do przebaczenia. Naród wybrany zbłądził i odwrócił się od Pana. Paweł prześladował wyznawców Chrystusa. Jezus przyjmuje grzeszników i zasiada z nimi do stołu. Prośba Mojżesza, który wstawia się za grzesznym ludem, osobiste doświadczenie Pawła, jak i zachowanie Jezusa uświadamiają nam, że Bóg zawsze jest gotowy przebaczyć. W osobie Jezusa Chrystusa dał nam doskonałego pośrednika, który jest ostatecznym dowodem miłości Boga względem swego ludu. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne.