Aktualności

5 NIEDZIELA WIELKANOCNA /03.05.2015r./

 

 

Maryja jest dla nas wzorem osoby, która zaufała bezgranicznie Bogu.
Otrzymała od Niego przywilej bycia matką Zbawiciela.
Swoim „tak” w dniu zwiastowania weszła na drogę,
która choć wymagała od Niej trudu i ofiary, przyniosła niezwykłe owoce.
To dzięki Jej posłuszeństwu  ludzkość otrzymała odkupiciela – Jezusa Chrystusa.
Od momentu chrztu  jesteśmy wszczepieni w tę winną latorośl, jaką jest Kościół.
Czerpiemy z niej duchowe soki potrzebne do życia.
Naszym zadaniem jest wytrwać i nie dać się oderwać od winnego szczepu.
Szatan nieraz będzie nas zwodził.

Mamy jednak oparcie w Maryi.
Wzywajmy Jej orędownictwa.

 

 

 

4 NIEDZIELA WIELKANOCNA /26.04.2015r./

 

 

Jezus jest dobrym pasterzem,
który nie tylko że pasie swoje owce, ale także poświęca za nie życie.
Robi to bezinteresownie, z czystej miłości.
Tak często w naszych ludzkich relacjach
trudno jest nam wytrwać w bezinteresownej miłości.
Wciąż czegoś w zamian oczekujemy.

Miłość, której uczy nas Bóg, jest miłością bezinteresowną.
Może przy tej okazji warto zastanowić się
nad motywacjami, jakie noszę w sercu.
Czy potrafię jeszcze kochać bezinteresownie, nie oczekując nic w zamian?

 

 

 

 

3 NIEDZIELA WIELKANOCNA /19.04.2015r./

 

 

Jezus wątpiącym w zmartwychwstanie uczniom pozwala się dotknąć.
Wie o tym, że to przerosło ich możliwości rozumienia
i podchodzi do nich w sposób bardzo ludzki i konkretny:
mogą Go dotknąć i spożyć z Nim posiłek.
Bóg często będzie zniżał się do poziomu człowieka
i szukał takiego sposobu, aby ten mógł Go zrozumieć.

Nie trzeba bać się prawd wiary.

Jeśli Bóg chciałby pozostać ukryty, nie posłałby swojego Syna na ziemię.
Jeśli Jezus chciałby pozostać niedostępny, nie zawiązywałby wokół siebie wspólnoty uczniów.