Aktualności

4 Niedziela Adwentu 2014r.

 

 

Maryja obdarowana przez Boga. Obdarowana ponad miarę – łaski pełna.
Obdarowana Jezusem – Słowem Wcielonym. Takie obdarowanie budzi lęk.
Jak to możliwe?
Dlatego Bóg słowami Gabriela zaprasza Ją do ufności:
„Nie bój się, Maryjo, bo Bóg Cię obdarzył łaską”.
Maryja przestaje się lękać, bo powierza się miłości Boga:
„Tam, gdzie jest miłość, nie ma lęku, doskonała miłość odrzuca lęk”.

Ona, która doświadcza umiłowania ponad miarę
i zostaje wypełniona Bożą łaską,
pokornie zawierza się otrzymanemu darowi:
„Jestem służebnicą Pana; niech mi się stanie według twego słowa”.

 

 

 

3 Niedziela Adwentu 2014r.

 

 

 

Jak ważne jest zrozumieć, kim jest świadek.
On jedynie przekazuje to, co sam otrzymał.
Podobnie jak Jan.
On nie jest Światłością, lecz osobiście spotkał Światłość świata – Chrystusa
i ma o Nim mówić i ukazywać Go własnym życiem.
Świadek to człowiek wybrany i posłany przez Boga,
dzięki jego świadectwu każdy, kto go spotyka,
ma szansę o Bogu usłyszeć i poznać Go.
Dzięki łasce chrztu świętego i bierzmowania
każdy z nas jest świadkiem Chrystusa.

Eucharystia jest źródłem Bożego światła, które nas zapala,
i odwagi w niesieniu blasku Ewangelii wszystkim.