Aktualności

NIEDZIELA ŚW. RODZINY

 

Maryja i Józef zewnętrznie nie wyróżniali się spośród innych małżeństw.
Cechowało ich wielkie posłuszeństwo Bogu,
który prowadził ich przez swoich przyjaciół.
Ile dzieci tego dnia przyniesiono do świątyni?
Ile przedstawiono Panu?
A jednak Symeon zatrzymał się tylko przy małym Jezusie,
aby wziąć Go ze wzruszeniem w objęcia
i wypowiedzieć słowa proroctwa.
Jedynie o małym Jezusie
mówiła wszystkim z radością prorokini Anna,
wielbiąc Boga!

Maryja i Józef przyjmowali w wierze te wszystkie słowa i gesty,
pamiętając o nich pośród trudu codzienności.

 

 

 

BOŻE NARODZENIE 2014

 

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?

Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?

Dlaczego śpiewamy kolędy?

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.

Dlatego, żeby podawać sobie ręce.

Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.

Dlatego, żeby sobie przebaczać.

ks. Jan Twardowski

 

***

 

Niech Narodzony Jezus -

Bóg Dobroci i Miłości

znajduje zawsze

w Naszych kochających Go sercach

godne mieszkanie dla Siebie

i godne miejsce

na złożenie wszelkich darów,

jakich tak hojnie

pragnie nam udzielić.

 

Błogosławionych Świąt !!!

 

Duszpasterze