Aktualności

NOWY ROK 2015

 

„Radość noworoczna ma swój głęboki sens.

Po prostu cieszymy się Darem Czasu, Łaską Czasu.

Ile możemy dobrego zrobić w ciągu 365 dni,

bo tak długo obraca się Ziemia

dookoła Słońca w ciągu roku.

Byle tylko nie obracać się

wyłącznie wokół samego siebie.

Czas jest wielkim naszym skarbem.

Mówią nawet, że czas to miłość.

Możliwość służenia innym.”

 

Ks. Jan Twardowski

 

***

 

Na Nowy Rok wszyscy składają sobie życzenia.

My także, słowami, które Bóg

powiedział do Mojżesza, życzymy każdemu:

„Niech cię Pan błogosławi i strzeże.

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,

niech cię obdarzy swą łaską.

Niech zwróci ku tobie swoje oblicze

i niech cię obdarzy pokojem.”

 

Duszpasterze

 

 

 

NIEDZIELA ŚW. RODZINY

 

Maryja i Józef zewnętrznie nie wyróżniali się spośród innych małżeństw.
Cechowało ich wielkie posłuszeństwo Bogu,
który prowadził ich przez swoich przyjaciół.
Ile dzieci tego dnia przyniesiono do świątyni?
Ile przedstawiono Panu?
A jednak Symeon zatrzymał się tylko przy małym Jezusie,
aby wziąć Go ze wzruszeniem w objęcia
i wypowiedzieć słowa proroctwa.
Jedynie o małym Jezusie
mówiła wszystkim z radością prorokini Anna,
wielbiąc Boga!

Maryja i Józef przyjmowali w wierze te wszystkie słowa i gesty,
pamiętając o nich pośród trudu codzienności.