Aktualności

5 NIEDZIELA ZWYKŁA /08.02.2015r./

 

Gdy teściowa Szymona została uzdrowiona,
zaczęła usługiwać Jezusowi i apostołom.
Nie pozostała bierna,
ale natychmiast powróciła do codziennych życiowych obowiązków.
Każdy, kto spotkał Jezusa na swojej drodze,
kto doświadczył Jego zbawiającej łaski, zaczyna rozumieć,
że odpowiedzą ma Jego miłość będzie zawsze większa gorliwość
w wypełnianiu przykazania miłości Boga i bliźniego.
Po owocach poznaje się, czy dane dzieło jest Boże.
Owocem prawdziwego spotkania z Jezusem
jest zawsze wdzięczność, wyrażona w postawie służby.

Mąż gorliwiej stara się kochać żonę, a żona męża.
Dzieci z większym szacunkiem patrzą na rodziców,
a rodzice stają się lepsi dla swoich dzieci.

Nasze życie nabiera nowej jakości.

 

 

 

 

4 NIEDZIELA ZWYKŁA /01.02.2015r./

 

Na widok cudów, jakie czynił Syn Boży, wielu ludzi ogarniało zdziwienie.
Nie spodziewali się, że działanie Boga dokonujące się
przez Jezusa i w osobie Jezusa, może być aż tak znaczne.
Część osób pod wpływem tych doświadczeń
przyjmowało naukę Mesjasza i przemieniało swoje życie.
Byli i tacy, którzy zatrzymywali się jedynie na sensacyjnej stronie wydarzeń,
a ich życie biegło dalej dotychczasowym torem.

Bóg nikogo nie zmusza do nawrócenia.
Proponuje jedynie, że może nam pomóc zmienić życie.
Jednak to każdy z nas musi podjąć decyzję.

Samo bycie obserwatorem, nawet cudownych zdarzeń,
nie gwarantuje zbawienia.

 

 

 

 

3 NIEDZIELA ZWYKŁA /25.01.2015r./

 

 

Każdy chrześcijanin otrzymuje od Jezusa zaproszenie do pójścia za Nim.
Wyraża się ono na różne sposoby, w zależności od osobistego powołania.
Ktoś zostaje zaproszony do kapłaństwa,
ktoś inny realizuje swoją życiową drogę w małżeństwie
lub w życiu samotnym.
Jedno jest pewne – aby poczuć się spełnionym,
należy odpowiedzieć „tak” na propozycję Jezusa.
Nie oznacza to, że nasze życie będzie odtąd usłane różami.
Życie apostołów takie nie było.
Było pełne doświadczeń, także trudnych.

Pójście za Jezusem to nie obietnica lekkiego życia,
ale życia pełnego miłości i dającego szczęście.
To jest pewne!