Aktualności

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 2015

 

 

Każdy z nas w momencie chrztu
dzięki łasce Ducha Świętego stał się Bożym dzieckiem.
A kiedy otrzymaliśmy dary Ducha Świętego,
otrzymaliśmy też bardzo ważne zadanie, by dzielić się wiarą z tymi,
którzy jej nie mają albo są od Pana Boga bardzo daleko.
Czasami nie trzeba wiele wysiłku.
Wystarczy dobre słowo czy po prostu uśmiech.

Po tym ludzie poznają, że jesteśmy dziećmi Bożymi,
jeśli będziemy się wzajemnie miłowali – mówi Pan Jezus.

Pamiętajmy o tym.

 

 

 

PIELGRZYMKA DO WŁOCH

ZAPRASZAMY

 

DO OBEJRZENIA KRONIKI

 

Z PARAFIALNEJ

 

PIELGRZYMKI DO WŁOCH

 

 

 

 

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 2015

 

Przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa.
Podnieśmy oczy wysoko do góry i spójrzmy w niebo.
To właśnie tam po zmartwychwstaniu Jezus powrócił,
by w niebie przygotować nam miejsce i czeka tam na nas.
Ale nie martwmy się, nie zostawia nas samych
– jest zawsze obecny w Eucharystii, w tabernakulum.
Pamiętajmy, że niebo jest celem życia każdego z nas.
A zatem żyjmy i postępujmy tak, by każdy,
kto z nami się spotka, nie miał wątpliwości, dokąd zmierzamy.

W ten sposób wypełnimy polecenie Jezusa:
„głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”.