Aktualności

4 NIEDZIELA ZWYKŁA /01.02.2015r./

 

Na widok cudów, jakie czynił Syn Boży, wielu ludzi ogarniało zdziwienie.
Nie spodziewali się, że działanie Boga dokonujące się
przez Jezusa i w osobie Jezusa, może być aż tak znaczne.
Część osób pod wpływem tych doświadczeń
przyjmowało naukę Mesjasza i przemieniało swoje życie.
Byli i tacy, którzy zatrzymywali się jedynie na sensacyjnej stronie wydarzeń,
a ich życie biegło dalej dotychczasowym torem.

Bóg nikogo nie zmusza do nawrócenia.
Proponuje jedynie, że może nam pomóc zmienić życie.
Jednak to każdy z nas musi podjąć decyzję.

Samo bycie obserwatorem, nawet cudownych zdarzeń,
nie gwarantuje zbawienia.

 

 

 

 

3 NIEDZIELA ZWYKŁA /25.01.2015r./

 

 

Każdy chrześcijanin otrzymuje od Jezusa zaproszenie do pójścia za Nim.
Wyraża się ono na różne sposoby, w zależności od osobistego powołania.
Ktoś zostaje zaproszony do kapłaństwa,
ktoś inny realizuje swoją życiową drogę w małżeństwie
lub w życiu samotnym.
Jedno jest pewne – aby poczuć się spełnionym,
należy odpowiedzieć „tak” na propozycję Jezusa.
Nie oznacza to, że nasze życie będzie odtąd usłane różami.
Życie apostołów takie nie było.
Było pełne doświadczeń, także trudnych.

Pójście za Jezusem to nie obietnica lekkiego życia,
ale życia pełnego miłości i dającego szczęście.
To jest pewne!