Aktualności

13 NIEDZIELA ZWYKŁA /28.06.2015r./

 

 

 

Jair z wiarą prosi Jezusa o uzdrowienie swojej córeczki.
Kobieta cierpiąca na krwotok z taką samą wiarą dotyka się płaszcza Syna Bożego,
w nadziei uzdrowienia ze swojej dolegliwości.
My także możemy stanąć w tym samym szeregu osób potrzebujących
i wyrazić przed Jezusem naszą prośbę.
Możemy przedstawić Mu wszystko, co trapi nas i naszych najbliższych.

Bądźmy ludźmi wiary.
Każda z tych historii, które czytamy w Ewangelii,
może stać się także naszym udziałem,
jeśli będziemy modlili się z wiarą.

 

 

 

 

12 NIEDZIELA ZWYKŁA /21.06.2015r./

 

 

Bywa, że czujemy się opuszczeni przez Boga.
Zwłaszcza w sytuacjach trudnych i bolesnych trudno jest nam uwierzyć,
że Bóg mimo wszystko jest i czuwa nad nami.
„Czemu się boicie?” – to słowa skierowane nie tylko do apostołów,
ale także do każdego z nas.
Jezus podczas burzy na jeziorze był w łodzi, a nawet spał.
Chciał w ten sposób pokazać uczniom,
że to On jest Panem życia i śmierci, pogody i niepogody.

Prawdziwa wiara opiera się na zaufaniu.
Ufamy Bogu, gdy czujemy się bezpieczni,
ale jeszcze bardziej powinniśmy Mu zaufać, gdy jest nam trudno.
Całkowite zdanie się na Bożą opatrzność jest znakiem prawdziwej wiary.

 

 

 

11 NIEDZIELA ZWYKŁA /14.06.2015r./

 

 

Królestwo Boże to rzeczywistość, którą tworzymy,
gdy jesteśmy w łączności z Bogiem.
Życie Bogiem na co dzień sprawia,
że inaczej patrzymy na rzeczywistość, która nas otacza.
Mogą to poświadczyć ci wszyscy, którzy doświadczyli w swoim życiu nawrócenia.
Ci sami ludzie, te same miejsca i sytuacje nabierają innego znaczenia
i w inny sposób patrzy się na nie, gdy nosi się w sercu Boga.

Otwórzmy zatem serca i umysły na ziarno łaski Bożej,
jakie każdego dnia spada na ziemię.

Bądźmy żyzną glebą, a łaska Boża dokona w nas cudów.