Aktualności

5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU /22.03.2015r./

 

Trudnej lekcji udzielił nam dzisiaj Jezus.
Ten, kto kocha swoje życie, traci je,
a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne”.

Kochamy życie tu na ziemi,
ale nie możemy zapomnieć, że nie ono jest naszym celem!
To tylko środek do prawdziwego życia – tam, u Boga.
Mamy zatem jeden cel – do niego musimy dążyć ze wszystkich sił.
Pan Bóg będzie przy nas cały czas, będziemy w Niego wtuleni,
a On nas będzie przytulał do swojego serca.

Miejmy w sercach właśnie ten obraz najlepszego Ojca,
który tuli każde swoje dziecko.
Nawet to, któremu zdarza się grzeszyć.

 

 

 

 

4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU /15.03.2015r./

 

Niezrozumiałą do końca pozostanie dla człowieka kwestia,
dlaczego Bóg posłał swojego Syna,
aby On przez ofiarę krzyżową odkupił świat.
Przecież mógłby uczynić to w inny, bardziej bezkrwawy sposób.
Jeśli jednak wybrał dla swojego Syna taką właśnie drogę,
to nie oczekujmy, że nasze ziemskie życie
będzie wolne od krzyży i utrapień dnia codziennego.
Ofiara krzyża wpisana jest w dzieje ludzkości
i każdego pojedynczego człowieka.
Trzeba przy tym pamiętać, że tak,
jak krzyż doprowadził Jezusa do zmartwychwstania,
tak i my, wierząc w Syna Bożego, z Nim zmartwychwstaniemy.

To jest nowa perspektywa,
jaką przed każdym z nas otworzył i wciąż otwiera Zbawiciel.

 

 

 

3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU /08.03.2015r./

 

 

Zawsze widzieliśmy Jezusa
jako dobrego, spokojnego uzdrowiciela, przyjaciela, pocieszyciela.
Dzisiaj jednak podnosi głos,
by wyraźnie nam powiedzieć, że świątynia jest miejscem świętym!
Że tu musimy zachować najwyższą godność i kulturę,
bo tu mieszka Bóg, właśnie tu, w tabernakulum.

My świętość tego miejsca mamy nieść do swoich domów.
Niech i one mają w sobie cząstkę Boga,
którą wynosimy z kościoła po każdym Eucharystycznym spotkaniu.
Idźmy więc z Bogiem, by nasze życie i nasze domy były święte.