Aktualności

4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU /15.03.2015r./

 

Niezrozumiałą do końca pozostanie dla człowieka kwestia,
dlaczego Bóg posłał swojego Syna,
aby On przez ofiarę krzyżową odkupił świat.
Przecież mógłby uczynić to w inny, bardziej bezkrwawy sposób.
Jeśli jednak wybrał dla swojego Syna taką właśnie drogę,
to nie oczekujmy, że nasze ziemskie życie
będzie wolne od krzyży i utrapień dnia codziennego.
Ofiara krzyża wpisana jest w dzieje ludzkości
i każdego pojedynczego człowieka.
Trzeba przy tym pamiętać, że tak,
jak krzyż doprowadził Jezusa do zmartwychwstania,
tak i my, wierząc w Syna Bożego, z Nim zmartwychwstaniemy.

To jest nowa perspektywa,
jaką przed każdym z nas otworzył i wciąż otwiera Zbawiciel.

 

 

 

3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU /08.03.2015r./

 

 

Zawsze widzieliśmy Jezusa
jako dobrego, spokojnego uzdrowiciela, przyjaciela, pocieszyciela.
Dzisiaj jednak podnosi głos,
by wyraźnie nam powiedzieć, że świątynia jest miejscem świętym!
Że tu musimy zachować najwyższą godność i kulturę,
bo tu mieszka Bóg, właśnie tu, w tabernakulum.

My świętość tego miejsca mamy nieść do swoich domów.
Niech i one mają w sobie cząstkę Boga,
którą wynosimy z kościoła po każdym Eucharystycznym spotkaniu.
Idźmy więc z Bogiem, by nasze życie i nasze domy były święte.