Aktualności

18 Niedziela Zwykła /02.08.2015r./

 

 

Wielu szło za Jezusem tylko dlatego, że mogło najeść się do syta.
Ale nie taka ma być nasza wiara.
Ona ukierunkowuje nasze życie na cel ostateczny,
jakim jest zbawienie i życie wieczne.
Aby go osiągnąć, musimy przejść przez różne sytuacje,
czasem trudne i skomplikowane.
Ale nie zniechęcajmy się. Jezus tym, którzy pójdą za Nim, obiecuje,
że nigdy nie będą głodni i nie będą odczuwali pragnienia.
Możemy spotkać, także w naszym otoczeniu, ludzi ubogich materialnie
albo żyjących bardzo skromnie, ale szczęśliwych.
Możemy też spotkać osoby zamożne, ale żyjące w ciągłym napięciu i stresie.

Bo nie od ilości pieniędzy na koncie
zależy nasze szczęście na ziemi i zbawienie wieczne.

 

 

 

17 Niedziela Zwykła /26.07.2015r./

 

 

Syn Boży w cudowny sposób nakarmił wielką rzeszę ludzi
pięcioma chlebami i dwiema rybami.
Udowodnił w ten sposób swoje Boskie pochodzenie.
Cud ten ma jeden ważny dla nas wymiar.
Pokazuje, że Bóg troszczy się o człowieka i nie pozostawia go na łaskę losu.
Każdy z nas może poczuć się jednym z tych, którzy wówczas przyszli,
aby słuchać nauczania Jezusa.
Jedynym warunkiem, aby włączyć się w tę wspólnotę,
jest pragnienie podążania za Zbawicielem i zaufanie mu.
Ludzi ci byli tak pociągnięci nauczaniem Mistrza z Nazaretu,
że zapomnieli o zabezpieczeniu materialnym.

Dajmy się porwać duchowi Ewangelii,
a Bóg troszczyć się będzie o nasze materialne potrzeby.

 

 

 

16 Niedziela Zwykła /19.07.2015r./

 

 

Widok ludzi, którzy przyszli, aby słuchać Mistrza,
zmienia początkowe „plany wypoczynkowe” i Jezus zaczyna ich nauczać.
Ta scena powinna budzić w nas nadzieję.
Możemy zawsze przychodzić do Chrystusa, i „w porę, i nie w porę”.
Ważne jest, aby w nas było pragnienie słuchania Pana.
Syn Boży po to przyszedł na świat,
aby dać odpowiedź na dręczące nas pytania
i przynieść ulgę naszym duchowym i fizycznym bolączkom.
Boski Mistrz posyła swoich uczniów, aby odpoczęli.

Potrzebujemy równowagi w naszym życiu.
Czas odpoczynku jest potrzebny, aby móc efektywniej służyć dziełu ewangelizacji.
Niech ta zachęta Jezusa będzie rachunkiem sumienia dla wszystkich pracoholików.