Aktualności

5 NIEDZIELA WIELKANOCNA /03.05.2015r./

 

 

Maryja jest dla nas wzorem osoby, która zaufała bezgranicznie Bogu.
Otrzymała od Niego przywilej bycia matką Zbawiciela.
Swoim „tak” w dniu zwiastowania weszła na drogę,
która choć wymagała od Niej trudu i ofiary, przyniosła niezwykłe owoce.
To dzięki Jej posłuszeństwu  ludzkość otrzymała odkupiciela – Jezusa Chrystusa.
Od momentu chrztu  jesteśmy wszczepieni w tę winną latorośl, jaką jest Kościół.
Czerpiemy z niej duchowe soki potrzebne do życia.
Naszym zadaniem jest wytrwać i nie dać się oderwać od winnego szczepu.
Szatan nieraz będzie nas zwodził.

Mamy jednak oparcie w Maryi.
Wzywajmy Jej orędownictwa.

 

 

 

4 NIEDZIELA WIELKANOCNA /26.04.2015r./

 

 

Jezus jest dobrym pasterzem,
który nie tylko że pasie swoje owce, ale także poświęca za nie życie.
Robi to bezinteresownie, z czystej miłości.
Tak często w naszych ludzkich relacjach
trudno jest nam wytrwać w bezinteresownej miłości.
Wciąż czegoś w zamian oczekujemy.

Miłość, której uczy nas Bóg, jest miłością bezinteresowną.
Może przy tej okazji warto zastanowić się
nad motywacjami, jakie noszę w sercu.
Czy potrafię jeszcze kochać bezinteresownie, nie oczekując nic w zamian?