Aktualności

PIELGRZYMKA DO WŁOCH

ZAPRASZAMY

 

DO OBEJRZENIA KRONIKI

 

Z PARAFIALNEJ

 

PIELGRZYMKI DO WŁOCH

 

 

 

 

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 2015

 

Przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa.
Podnieśmy oczy wysoko do góry i spójrzmy w niebo.
To właśnie tam po zmartwychwstaniu Jezus powrócił,
by w niebie przygotować nam miejsce i czeka tam na nas.
Ale nie martwmy się, nie zostawia nas samych
– jest zawsze obecny w Eucharystii, w tabernakulum.
Pamiętajmy, że niebo jest celem życia każdego z nas.
A zatem żyjmy i postępujmy tak, by każdy,
kto z nami się spotka, nie miał wątpliwości, dokąd zmierzamy.

W ten sposób wypełnimy polecenie Jezusa:
„głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”.