Aktualności

Siedem Antyfon Adwentowych

 

Młodzież zaprasza na nabożeństwo „Siedem Antyfon

Adwentowych”, które odbędzie się w niedzielę 29 listopada o

godz. 19.30. Modlitwa ta wprowadzi nas w przeżywanie czasu

adwentowego oczekiwania 

Uczestnictwo w liturgii podczas pandemii

W kościele obowiązuje zakrywanie ust i nosa; zostały wprowadzone również  obostrzenia dotyczące ilości wiernych uczestniczących w liturgii - w naszej świątyni wynosi to 46 osób, a także wymóg zachowania półtorametrowej odległości między osobami przebywającymi wewnątrz. Apelujemy także o to, by do Komunii podchodzili w pierwszej kolejności wierni przyjmujący Ciało Pańskie na rękę.

Godziny pracy Kancelarii Parafialnej

 

Od 14 września 2020r. Kancelaria Parafialna jest czynna w

następujących dniach:

Poniedziałek - godz. 16.00 - 17.00

Środa - godz. 16.00 - 17.00; 19.00 - 20.00

Czwartek - godz. 19.00 - 20.00