Synod 2021 - 2023

Zapraszamy do zapoznania się z syntezą synodalną przygotowaną przez Sekretariat Synodu Archidiecezji Wrocławskiej (w wielu kwestiach zdanie wyrażone podczas naszego synodu parafialnego pokryło się z doświadczeniem innych parafii). Warto zobaczyć jaki obraz Kościoła wyłania się z przeprowadzonych spotkań synodalnych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Synodu parafialnego, który zakończył się w ostatni poniedziałek (7.03). W spotkaniach regularnie brały udział 64 osoby gotowe do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat Kościoła i Parafii, zatroskanych o dobro duchowe wiernych. Dziękujemy wspólnotom Husaria Maryi i Syjon za zaangażowanie w przygotowanie Synodu, jak również wszystkim moderatorom grup. W czasie ostatniego spotkania został nagrany krótki film, który zostanie przesłany do Księdza Arcybiskupa Metropolity oraz do Papieża Franciszka.

Ostateczna treść syntezy parafialnej przekazanej do Sekretariatu Synodu:

Co dalej z Synodem w naszej parafii?
 1. Wierzymy, że teraz jest czas, aby osoby zaangażowane w Synod, jak również te które nie uczestniczyły w spotkaniach synodalnych, ale mających w sercu troskę o naszą parafię, zapoznały się z przygotowanym dokumentem syntezy parafialnej (wersja papierowa dostępna na stoliku z prasą katolicką). W tym dokumencie znajdują się propozycje dla wszystkich parafian (wiernych, liderów wspólnot, sióstr, księży wikariuszy, księdza Proboszcza). Każdy więc może znaleźć w nim inspirację, która może pomóc w budowaniu własnej wiary ale również będzie służyć umacnianiu i budowaniu naszej parafii. I w rezultacie, każdy z nas, już od dzisiaj, może przystąpić do działania :-)

 2. Za ok 6 miesięcy chcemy zorganizować spotkanie na którym każdy chętny mógłby podzielić się owocami Synodu i podjętych w jego efekcie działań: Co uważam za wartościowe? Co udało mi się wdrożyć? Nad czym chciałbym jeszcze pracować? Czyli każdy oceniałby swój wkład w realizację synodalnych sugestii.

 3. Za 12 miesięcy planujemy powtórzyć spotkania synodalne (do ustalenia ilość spotkań, forma, pytania). Chcemy rozwijać praktykę spotkania się i dzielenia się swoimi marzeniami i obawami dotyczącymi naszej parafii.

Wstęp:

W Kościele powszechnym rozpoczął się Synod o Synodalności. Ojciec Święty Franciszek poprosił cały Kościół, aby podjął drogę wsłuchania się w głos wszystkich wierzących. Każdy z nas jest zaproszony do wzięcia udziału w tym historycznym wydarzeniu.

Papież Franciszek chce usłyszeć od całego Kościoła o tym, co dzieje się w lokalnych parafiach. On i biskupi chcieliby wiedzieć, co według poszczególnych osób powinniśmy robić, aby pomóc ulepszać nasze parafie. Sposób, w jaki to zaproponował, to proces synodalny. Synod oznacza „podróżowanie razem” i polega na słuchaniu Ducha Świętego i siebie nawzajem, aby rozeznać drogę, którą zostaliśmy wezwani do wspólnego kroczenia.

Synod „ma na celu inspirować ludzi do marzenia o Kościele, którego część stanowimy, a także rozwijać ludzkie nadzieje, wzbudzać zaufanie, opatrywać rany, tworzyć nowe i głębsze relacje, uczyć się od siebie nawzajem, budować mosty, edukować umysły, ogrzewać serca i przywracać siłę do działań na rzecz naszej wspólnej misji” - Vademecum.

Więcej na temat synodu znajdziesz na stronie https://synod.org.pl

Polecane materiały:

Przebieg synodu w naszej parafii:

Synod w naszej parafii będzie miał formę 4 spotkań do udziału w których serdecznie zapraszamy wszystkich parafian. Daty spotkań oraz poruszane tematy znajdują się niżej na tej stronie. Po rozpoczęciu spotkania wszyscy uczestnicy zostaną podzielone na mniejsze grupy synodalne - liczące 6-8 osób. W każdej takiej grupie znajdzie się moderator czuwający nad przebiegiem spotkania oraz osoba odpowiedzialna za przygotowanie podsumowania (syntezy) spotkania grupy synodalnej. Poszczególne syntezy staną się podstawą całościowej syntezy przebiegu synodu w naszej parafii przesłanej do Sekretariatu Synodu Archidiecezji Wrocławskiej. Aby ułatwić kwestie organizacyjne (m. in. zapewnienie odpowiedniej liczby moderatorów, pomieszczeń do spotkań w grupach synodalnych) prosimy o wcześniejsze zapisywanie się na poszczególne spotkania synodalne - odpowiedni formularz będzie dostępny od 17.01.

Harmonogram synodu, plan spotkań, pytania na poszczególne spotkania synodalne oraz modlitwa za synod dostępne są na ulotce przygotowanej na potrzeby synodu w naszej parafii - ulotki są dostępne na stoliku z prasą katolicką. Wersja elektroniczna ulotki znajduje się na dole strony.

Jeżeli w trakcie spotkania synodalnego potrzebna będzie opieka nad dziećmi, prosimy o taką informację w formularzu (pole Uwagi).

W razie dodatkowych pytań dot. przebiegu synodu prosimy o kontakt z ks. Proboszczem lub p. Rafałem Dziedzic (600-312-200).

Harmonogram synodu w naszej parafii:

 1. Rozpoczęcie zapisów na spotkania synodalne – formularz na stronie www, lista w plebanii (17.01.2022)
 2. Spotkanie otwierające synod w naszej parafii (18.02.2021)
 3. Pierwsze spotkanie synodalne (21.02.2021)
 4. Drugie spotkanie synodalne (28.02.2021)
 5. Trzecie spotkanie synodalne (7.03.2021)
 6. Przygotowanie syntezy parafialnej i przesłanie jej do diecezji (10.04.2022)

Schemat spotkania synodalnego:

 1. Msza Święta g. 18.00 (dla chętnych);
 2. Rozpoczęcie spotkania w domu parafialnym (g. 19.00);
 3. Zawiązanie Synodu i modlitwa;
 4. Przedstawienie założeń spotkania i stworzenie grup na dany dzień;
 5. Spotkania w grupach synodalnych (czas trwania ok. 1,5 godziny):
  1. Dzielenie się swoim świadectwem dotyczącym pytania (ok. 2 minuty na osobę);
  2. Po wypowiedziach wszystkich osób chwila osobistej medytacji
  1. Dzielenie się owocami pierwszej części spotkania – jak to co usłyszałem od innych poruszyło moje serce (ok 2 minuty na osobę);
  2. Chwila osobistej medytacji;
  1. Dzielenie się refleksjami po spotkaniu – co wynoszę dla siebie z tego spotkania (ok 2 minuty na osobę);
  2. Chwila osobistej medytacji;
  1. Przygotowanie syntezy spotkania w małej grupie;
  2. Modlitwa dziękczynna za spotkanie
 6. Zakończenie spotkania synodalnego (ok. 21.00)

Pytania na które będziemy odpowiadać w trakcie spotkań synodalnych:

 • Pytanie 1 - Spotkanie otwierające (18.02.2022):

Kościół synodalny, głosząc Ewangelię, „podąża razem”.

Jak owo „podążanie razem” realizuje się dzisiaj w naszym Kościele lokalnym? Do podjęcia jakich kroków zaprasza nas Duch Święty, abyśmy wzrastali w naszym „podążaniu razem”?

 • Pytanie 2 – spotkanie drugie (21.02.2022):

Celebrowanie: „Podążanie razem” jest możliwe tylko wtedy, gdy opiera się na wspólnotowym słuchaniu Słowa i sprawowaniu Eucharystii.

W jaki sposób modlitwa i celebracja liturgiczna wpływają na tworzenie naszej wspólnoty? W jaki sposób inspirują najważniejsze decyzje? Co robimy, aby wszyscy wierni brali czynny udział w liturgii? Jakie odpowiedzialności powierza się świeckim?

 • Pytanie 3 – spotkanie trzecie (28.02.2022):

Prowadzenie dialogu w Kościele i społeczeństwie: Dialog wymaga wytrwałości i cierpliwości, ale umożliwia także wzajemne zrozumienie.

W jakim stopniu różne osoby w naszej wspólnocie spotykają się, aby prowadzić dialog? Jakie są miejsca i sposoby dialogu w obrębie naszej parafii? W jaki sposób są rozwiązywane różnice poglądów, konflikty i trudności? Co robimy, aby współpracować z wspólnotami zakonnymi, z stowarzyszeniami i ruchami świeckich itd.? Jakie doświadczenia dialogu i wspólnego zaangażowania mamy z wyznawcami innych religii i z osobami spoza Kościoła? W jaki sposób Kościół prowadzi dialog i uczy się od innych instytucji społeczeństwa: świata polityki, ekonomii, kultury, społeczeństwa obywatelskiego i ludzi żyjących w ubóstwie?

 • Pytanie 4 – spotkanie czwarte (7.03.2022):

Władza i uczestnictwo: Kościół synodalny jest Kościołem uczestniczącym i współodpowiedzialnym.

Kto i jak określa cele wspólnotowe, do których należy dążyć, sposób ich osiągnięcia i kroki, które należy podjąć? Jak sprawowana jest władza w naszym Kościele? W jakich sytuacjach doświadczamy pracy zespołowej i współodpowiedzialności? Jak promowane są posługi i odpowiedzialność świeckich? Jak funkcjonują rady parafialne i inne ciała doradcze jak na przykład wspólnoty? Czy są one doświadczeniem owocnym?

Odpowiadając na to pytanie, jesteśmy zaproszeni do:

 1. przypomnienia sobie naszych doświadczeń: Jakie doświadczenia z naszego lokalnego Kościoła przywołuje na myśl to pytanie?
 2. ponownego odczytania tych doświadczeń w sposób bardziej pogłębiony: Jakie radości wywołały? Jakie trudności i przeszkody napotkały? Jakie rany wydobyły na światło dzienne? Jakie wzbudziły przemyślenia?
 3. zebranie owoców, by się nimi podzielić: Gdzie w tych doświadczeniach rozbrzmiewa głos Ducha Świętego? O co Duch Święty nas prosi? Jakie są punkty, które należy potwierdzić, jakie są perspektywy zmian, jakie kroki należy podjąć? Gdzie dostrzegamy zgodność? Jakie drogi otwierają się dla naszego Kościoła lokalnego?

Modlitwa za synod:

Adsumus Sancte Spiritus

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,

zgromadzeni w Imię Twoje.

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;

zamieszkaj w naszych sercach,

naucz nas drogi, którą mamy iść

i jak mamy nią podążać.

Jesteśmy słabi i grzeszni;

nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.

Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,

albo stronniczość wpływała na nasze działania.

Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,

abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,

i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy

i tego, co jest słuszne.

O to wszystko prosimy Ciebie,

który działasz w każdym miejscu i czasie,

w komunii Ojca i Syna,

na wieki wieków.

Amen.

Ulotka parafialna dotycząca synodu