Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas


Przypominamy, że w czasie wakacji (lipiec i sierpień)
Parafialny Zespół Caritas nie pełni swoich cotygodniowych dyżurów.

 

Celem Parafialnego Zespołu Caritas (PZC) jest działalność charytatywna i humanitarna wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

 

Zaopatrujemy w żywność najuboższych mieszkańców Parafii, w miarę naszych możliwości służymy im pomocą prawną i materialną.

Uczestniczymy w ogólnopolskich akcjach Caritas Polska ( m.in. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Skarbonka, Sprzedaż Paschalików i baranków na Wielkanoc, Wyprawka dla Żaczka).

 

Żadna inicjatywa nie miałaby miejsca, gdyby nie życzliwość i wsparcie materialne naszych Parafian.

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą razem z nami tworzyć PZC lub wspomóc nasze działania materialnie.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły akcję Wyprawka dla Żaczka 2016.

 

Dostarczyliśmy łącznie 33 plecaki wypełnione przyborami szkolnymi dla uczniów SP nr 25 przy ul. Stanisławowskiej (16 plecaków otrzymaliśmy z Caritasu, 17 ufundowali nasi Parafianie).

 

Również w bieżącym roku szkolnym planujemy finansowanie obiadów dla 14 dzieci.

 

W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania dla osób, które złożyły ofiary na ten cel podczas zbiórki 25 września, oraz w formie indywidualnych wpłat.


Dzięki Państwa pomocy w chwili obecnej finansujemy obiady dla potrzebujących dzieci z Przedszkola nr 22 w okresie od września do końca listopada 2016 r.


W miarę możliwości będziemy starali się objąć stałą pomocą kolejne dzieci z SP nr 25.

 

Osoby, które mogą udzielić wsparcia finansowego cyklicznie w ciągu 10 miesięcy roku szkolnego prosimy o zgłaszanie się do kancelarii lub podczas dyżurów PZC.