Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia Parafialne Trzecia Niedziela Wielkanocy 24.04.2019r.

1. Dzisiejsza Trzecia niedziela wielkanocna rozpoczyna w Kościele Tydzień Biblijny. Idąc drogami naszej codzienności, bardziej niż zwykle otwórzmy się na obecność Boga w Piśmie Świętym. Zachęcamy do tego, by poprzez Pismo Święte zgłębiać Boże tajemnice i dzięki temu otrzymywać coraz piękniejsze owoce osobistej relacji z Bogiem.

 

2. Msze święte dzisiaj i 3 maja będą sprawowane o godz. 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 10.45, 11.15, 12.00, 13.30, 17.00 i 18.00, przy czym istnieje możliwość spowiedzi podczas Mszy świętych. Msze o godz. 12.00 i 13.30 będą transmitowane za pośrednictwem parafialnego Facebooka:

https://www.facebook.com/Parafia-%C5%9Bw-Micha%C5%82a-Archanio%C5%82a-na-Muchoborze-Wielkim-Wroc%C5%82aw-11351339009803 

Niedzielna spowiedź podczas Mszy św. w konfesjonale we wieży, wejście tylko z zewnątrz kościoła niezależnie od osób uczestniczących w Liturgii.

 

3. Msze święte w tygodniu będą odprawiane o godz. 7.00 i 18.00, a wieczorna Msza święta będzie transmitowana. Istnieje także możliwość spowiedzi przed Mszami. Nowenna do M. B. Muchoborskiej i wieczorna Msza święta w środę o godz. 17.30.

 

4. Z racji wymogów bezpieczeństwa oraz biorąc pod uwagę metraż świątyni w naszym kościele podczas Mszy może przebywać maksymalnie 50 osób, wliczając w to kapłana, Asystę liturgiczną, Pana Organistę i Siostrę Zakrystiankę. W miejscach kultu obowiązuje również wymóg zakładania masek zakrywających usta i nos.

 

5. Kancelaria parafialna jest czynna w środy od godz. 19:00 do 20:00 oraz w piątki od godz. 19:00 do 20:00. Prosimy o przychodzenie do kancelarii tylko ze sprawami pilnymi.

 

6. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek oraz pierwsza sobota miesiąca. W te dni od godz. 17.00 do 18.00 nastąpi Adoracja Najświętszego Sakramentu i będzie okazja do skorzystania z sakramentu pokuty w kościele. Przypominamy, że właściwe przeżywanie pierwszych piątków i sobót miesiąca polega na przyjęciu Komunii w te dni, można więc skorzystać ze spowiedzi w inne dni, a jeśli jesteśmy w stanie łaski uświęcające to w spokoju sumienia przystąpić do Komunii.

Odwiedziny Chorych w naszej Parafii zostaną wznowione po ustaniu obostrzeń dotyczących wymogów bezpieczeństwa na czas pandemii, kapłani udają się do domów z Komunią tylko w wypadku niebezpieczeństwa śmierci.

 

7. Liturgicznie Uroczystość NMP Królowej Polski będziemy obchodzić w sobotę drugiego maja, Msze św. o godz. 700,900 i 1800. Za tydzień będzie pierwsza niedziela miesiąca. Pod koniec Mszy świętych o godz. 12.00 i 13.30 nastąpi Adoracja Najświętszego Sakramentu. Nie będzie w tym dniu zmiany tajemnic Żywego Różańca po Mszy o godz. 800. Prosimy osoby zgromadzone we wspólnocie różańcowej o dalsze odmawianie w maju tych samych tajemnic, które są odmawiane w kwietniu.

 

8. Najbliższą niedzielę będziemy obchodzić także jako Niedzielę Dobrego Pasterza, w której zachęcamy do modlitwy o nowe, liczne i święte powołania do służby Bożej.

 

9. Kurs przedmałżeński w naszej Parafii zostanie dokończony po długim weekendzie majowym, prosimy śledzić ogłoszenia w przyszłym tygodniu.

 

10. Litanię Loretańską będziemy odmawiać w maju na zakończenie wieczornej Mszy św. w formie dziękczynienia po komunii.

 

11. Siostry Elżbietanki prowadzące kuchnię dla bezdomnych i potrzebujących bardzo serdecznie proszą o pomoc w postaci słoików z nakrętkami w których mogły by przekazywać zupę potrzebującym. Słoiki mogą być od 0,5l do 1,5l. Słoiki można zostawiać przy schodach pod zadaszeniem domu parafialnego do czwartku po południu.

Ogłoszenia Parafialne Druga Niedziela Wielkanocy - Miłosierdzia Bożego 19.04.2019r.

1. Przeżywamy dziś drugą niedzielę Wielkanocy, która od starożytności nazywana była „białą niedzielą”, bo właśnie wtedy kończyło się uroczyste świętowanie przyjęcia chrztu przez nowych członków Kościoła. Dzień ten, na prośbę samego Pana Jezusa, przekazanej świętej siostrze Faustynie, jest też świętem Bożego Miłosierdzia. Kościół dostrzega ten największy Boży przymiot w tajemnicy odpuszczenia grzechów i przywrócenia utraconego życia w łasce grzesznikom. Msze święte będą sprawowane o godz. 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 10.45, 11.15, 12.00, 13.30, 17.00 i 18.00. Istnieje możliwość spowiedzi podczas Mszy świętych w konfesjonale pod wieżą. Msze święte o godz. 12.00 i 13.30 będą transmitowane za pośrednictwem parafialnego Facebooka:

https://www.facebook.com/Parafia-%C5%9Bw-Micha%C5%82a-Archanio%C5%82a-na-Muchoborze-Wielkim-Wroc%C5%82aw-11351339009803 

 

2. O godz. 13.00 zostanie odprawiona Koronka do Bożego Miłosierdzia, do której  możemy się włączyć dzięki transmisji na żywo. 

 

3. Także w dniu dzisiejszym rozpoczyna się w Polsce Tydzień Miłosierdzia, w którym możemy zwrócić szczególną uwagę na realizację czynów miłosierdzia wobec bliźnich, bo dzięki nim upodabniamy się do Zbawiciela, który przyszedł, aby służyć i złożyć swoje życie w Ofierze za wielu. W tym czasie otaczamy naszą modlitwą wszystkich, którzy pomagają potrzebującym, zwłaszcza osoby angażujące się w działania naszego Caritasu. My też postarajmy się o ducha miłosiernej pomocy potrzebującym z naszego otoczenia. 

 

4. W tygodniu Msze święte są odprawiane bez zmian o godz. 7.00 i 18.00, a wieczorna Msza święta jest transmitowana. Istnieje także możliwość spowiedzi przed Mszami. Nowenna do Matki Bożej Muchoborskiej i wieczorna Msza święta w środę o godz. 17.30. 

 

5. Z racji wymogów bezpieczeństwa do tej niedzieli w kościele podczas Mszy może przebywać maksymalnie 5 osób nie licząc kapłana i asysty liturgicznej. Pierwszeństwo w uczestnictwie wewnątrz świątyni mają osoby, które zamówiły Mszę. Od czwartku obowiązuje wymóg zakładania masek zakrywających usta i nos - także w miejscach kultu. Nie dotyczy on kapłana w trakcie sprawowania Mszy Świętej i pozostałych sakramentów. Od poniedziałku zwiększa się limit, ale ze względu na metraż świątyni będzie mogło w naszym kościele podczas Mszy św. przebywać jednocześnie 50 osób, wliczając w to kapłana, asystę liturgiczną, organistę i siostrę zakrystiankę. 

 

6. Kancelaria parafialna jest czynna w środy od godz. 19:00 do 20:00 oraz w piątki od godz. 19:00 do 20:00. Prosimy o przychodzenie do kancelarii tylko ze sprawami pilnymi.

 

7. W niedziele przypadające 26 kwietnia i 3 maja Msze święte będą sprawowane tak samo jak dzisiaj. 

 

8. Najbliższą niedzielę będziemy obchodzić jako Niedzielę Biblijną, w której zachęcamy do głębszego poznawania tajemnic Bożych w lekturze Pisma Świętego. 

 

9. Kurs przedmałżeński w naszej Parafii zostanie dokończony po długim weekendzie majowym.