Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia Parafialne 23 Niedziela Zwykła 09.09.2018r.

1. Przeżywamy dziś 23. niedzielę zwykłą w ciągu roku. W czasie Mszy św. o godz. 13.00 udzielimy chrztu dzieciom. 

2. W dniu dzisiejszym odbędzie się spotkanie Rodziny bł. Edmundzie Bojanowskiego w klasztorze Sióstr Służebniczek o godz. 16.00. 

3. W tym tygodniu obchodzić będziemy:

w czwartek - św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła;

w piątek święto Podwyższenia Krzyża Świętego;

w sobotę - Najświętszej Maryi Panny Bolesnej.

4. Dyżur Parafialnego Zespołu Caritas we wtorek od godz. 17.00 do 18.00.

5. Spotkanie kandydatek na Marianki we wtorek o godz. 17.30 w klasztorze Sióstr Służebniczek. Spotkanie Marianek w środę o godz. 17.30 w klasztorze Sióstr Służebniczek. 

6. W czwartek przypada 13. dzień miesiąca, zapraszamy na różaniec fatimski i procesję o godz. 17.00. 

7. Nowenna do Matki Bożej Muchoborskiej i Msza św. w środę o godz. 17.30.

8. Spotkanie Odnowy w Duchu Świętym w środę o godz. 19.00 w salce na plebanii. 

9. Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi w czwartek od godz. 17.00 do 18.00. 

10. Spotkanie dla uczniów klas 7, którzy chcą rozpocząć przygotowanie do Bierzmowania, w czwartek o godz. 18.30 w salce na plebanii. Zapraszamy również tych, którzy są w klasach starszych a przeoczyli swój termin i chcą teraz rozpocząć przygotowania do Bierzmowania. 

11. Zapraszamy wszystkich ministrantów i kandydatów na powakacyjne spotkanie przy grillu w sobotę o godz. 16.00 przy plebanii. 

12. W przyszłą niedzielę zostanie odprawiona dodatkowa Msza św. o godz. 15.00, podczas której modlić się będziemy wraz z dziećmi, rodzicami i pracownikami przedszkola Sióstr Salezjanek i ochronki Sióstr Służebniczek, prosząc o błogosławieństwo w nowym roku szkolnym. 

13. Rodziców i dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej zapraszamy w przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 13.00, po której nastąpi spotkanie organizacyjne. 

14. Jest jeszcze kilka miejsc na nocne czuwanie Archidiecezji Wrocławskiej na Jasnej Górze. Wyjazd w piątek 21 września, o godz. 17.00 z przystanku przy kościele. Wyjazd powrotny z Częstochowy po Mszy św. w kaplicy Cudownego Obrazu, około godz. 1.00. 

 

Ogłoszenia Parafialne 22 Niedziela Zwykła 02.09.2018r.

1. W naszej parafii serdecznie witamy Ks. Radosława Rotmana, który mocą decyzji Ks. Arcybiskupa został skierowany do nas i od dnia wczorajszego pełni funkcję wikariusza. Ks. Radosławowi życzymy wielu łask Bożych potrzebnych do owocnej pracy i otaczamy go naszą modlitwą, polecając szczególnej opiece Matki Bożej Muchoborskiej. 

2. Przeżywamy dziś 22. niedzielę zwykłą w ciągu roku. W tych pierwszych dniach września modlimy się szczególnie o pokój i dobre wychowanie młodego pokolenia. Dziś przypada również pierwsza niedziela miesiąca: ofiary na tacę przeznaczone są na potrzeby naszego kościoła; Adoracja Najświętszego Sakramentu dziś wyjątkowo będzie miała miejsce od 17.00 do 18.00; zmiana tajemnic różańcowych po Mszy o godz. 8.00. 

3. Od dziś powracamy do stałego porządku Mszy świętych w niedziele: 8.00, 9.30, 10.45, 12.00, 13.00 i 18.00. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że Msza o godz. 13.00 - tzw. Msza recytowana jest przeznaczona dla rodziców z najmłodszymi dziećmi, które nie są w stanie długo wytrzymać w kościele. 

4. Dziś, podczas Mszy o godz. 10.45, poświęcimy plecaki naszych najmłodszych parafian oraz te, które zostały przyniesione w ramach akcji Caritas „Wyprawka dla Żaczka". Serdecznie dziękujemy za przyniesione plecaki. 

5. Zapraszamy dzieci i młodzież, rodziców, nauczycieli i wychowawców na specjalną Mszę świętą na rozpoczęcie nowego roku szkolnego w poniedziałek 3 września o godz. 7.30, podczas której będziemy prosić o Boże błogosławieństwo w nowym roku szkolnym i katechetycznym. 

6. W tym tygodniu obchodzić będziemy:

w poniedziałek - św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła;

w sobotę - święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 

8. Nowenna do Matki Bożej Muchoborskiej i Msza św. w środę o godz. 17.30. 

9. W czwartek przypada pierwszy czwartek miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi od godz. 17.00 do 18.00. Na godz. 18.00 zapraszamy na Mszę Liturgiczną Służbę Ołtarza i ich rodziców. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich ministrantów na powakacyjne spotkanie przy grillu, które odbędzie się 15 września. 

10. W tym tygodniu przypada również pierwszy piątek miesiąca; okazja do spowiedzi od godz. 17.00 do 18.00. Prosimy, by przypomnieć dzieciom o tym, aby nowy rok szkolny rozpoczęły pojednane z Panem Bogiem. 

11. W najbliższą niedzielę na Mszy św. o godz. 13.00 udzielimy chrztu dzieciom. Spotkanie dla rodziców i chrzestnych w sobotę po Mszy o godz. 18.00 w kościele. 

12. Tradycyjnie organizowana jest w naszej parafii pielgrzymka na nocne czuwanie Archidiecezji Wrocławskiej na Jasnej Górze. Wyjazd w piątek 21 września o godz. 17.00 z przystanku przy kościele. Wyjazd powrotny z Częstochowy, po Mszy św. o godz. 24.00 sprawowanej w kaplicy cudownego Obrazu. 

13. Dziś zgodnie z zapowiedzią, pragniemy przedstawić plan pracy duszpasterskiej na rozpoczynający się nowy rok szkolno - katechetyczny dla poszczególnych grup: 

- Chrzty święte - udzielamy w 2. i 4. niedzielę miesiąca w czasie Mszy o godz. 13.00, spotkania dla rodziców i chrzestnych mają miejsce w sobotę, dzień wcześniej, po Mszy o godz. 18.00. 

- Przygotowanie do I Komunii - spotkania dla rodziców z dziećmi  odbywać się będą w każdą 3. niedzielę miesiąca, rozpoczynają się Mszą o godz. 13.00, po której będzie spotkanie formacyjne; pierwsze takie spotkanie odbędzie się 16 września. 

- Przygotowanie do bierzmowania - trwa trzy lata, spotkania odbywają się w czwartki  o godz. 18.30 w salce na plebanii:

Rok I przygotowania ( klasy 7 szkoły podstawowej) - każdy 2. czwartek miesiąca - pierwsze spotkanie 13 września.

Rok II przygotowania (klasy 8 szkoły podstawowej) każdy 3 czwartek miesiąca - pierwsze spotkanie 20 września.

Rok III przygotowania (klasy 3 gimnazjum) każdy 4 czwartek miesiąca - pierwsze spotkanie 27 września. 

- Liturgiczna Służba Ołtarza - będzie miała zbiórki w soboty o godz. 10.00, zaś kandydaci o godz. 11.00. Pierwsze spotkanie dla ministrantów odbędzie się w ten czwartek po Mszy wieczornej. Dodatkowo całe LSO spotyka się z rodzicami na Mszach świętych w pierwsze czwartki miesiąca o godz. 18.00. Nabór na nowych kandydatów rozpoczniemy wraz z adwentem. 

- Wspólnota Dzieci Maryi „Marianki" - pierwsze spotkanie dla wszystkich będą miały w najbliższy wtorek 4 września, o godz. 17.00 w salce na plebanii, na którym zostanie ustalony termin cotygodniowych spotkań. 

- Młodzież - będzie miała swoje pierwsze spotkanie organizacyjne w najbliższą niedzielę po Mszy wieczornej w salce na plebanii. 

- Krąg Biblijny - tak, jak w zeszłym roku, spotyka się co dwa tygodnie, we wtorki o godz. 19.00 w salce na plebanii. Pierwsze spotkanie w najbliższy wtorek 4 września. 

- Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Syjon" - spotykać się będzie w środy o godz. 19.00 w salce na plebanii. 

- Parafialny Zespół Caritas - swoje dyżury będzie pełnił w drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 17.00 do 18.00. 

- Po wakacyjnej przerwie wznawia działalność nasz Chór parafialny. Wszyscy, którzy chcieliby zasilić jego szeregi mogą się zgłaszać do Pana Organisty po Mszach świętych. 

 

    Do każdej z wymienionych grup można dołączyć, przychodząc na ich spotkanie. Informacje o spotkaniach i osobach odpowiedzialnych znaleźć można również na stronie internetowej naszej parafii. Wszelkie ewentualne zmiany terminów spotkań będą ogłaszane wcześniej, jak również zostaną zamieszczone na stronie internetowej. 

     Zachęcamy wszystkich, by korzystali z tych spotkań, aby móc pogłębiać swoją wiarę, tworzyć żywą wspólnotę ludzi wierzących i poczuć się związanym oraz odpowiedzialnym za wspólnotę parafialną, do której się należy.