Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia Parafialne: 24 niedziela zwykła 13.09.2020r.

1. Przeżywamy dziś 24 niedzielę zwykłą, w której słyszymy wezwanie Chrystusa do przebaczania sobie nawzajem, będącego warunkiem tego, byśmy otrzymali przebaczenie od Boga.

 

2. Z racji 13 dnia miesiąca zapraszamy na nabożeństwo fatimskie o godz. 17.00, po którym nastąpi procesja wokół kościoła i wieczorna Eucharystia. W poniedziałek przypada święto Podwyższenia Krzyża Św. a we wtorek wspomnienie Matki Boskiej Bolesnej.

 

3. Wspólnota Syjon zaprasza na spotkanie w środę, o godz. 19.00 w Domu Parafialnym.

 

4. Próby chóru odbywają się we wtorki i czwartki po wieczornej Mszy Świętej.

 

5. Adoracja Najświętszego Sakramentu nastąpi w czwartek od godz. 17.00 do 18.00; spowiedź odbywać się będzie podczas Adoracji.

 

6. Spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania z klas 8 będzie w czwartek po wieczornej Mszy św. w Domu Parafialnym.

 

7. Od tego tygodnia kancelaria parafialna jest czynna w następujących dniach:

poniedziałek od godz. 16.00 do 17.00; środa od godz. 16.00 do 17.00, a następnie od 19.00 do 20.00; czwartek od godz. 19.00 do 20.00. Nie ma kancelarii w piątek i w sobotę. W celu sprawniejszego załatwienia pilnych spraw można się z Parafią skontaktować drogą mailową.

 

Ogłoszenia dotyczące Pierwszej Komunii Świętej:

 

8. Próby dla grup komunijnych w tym tygodniu, które odbywać się będą w kościele:

Dzieci zapisane na 19 września:

16 września o godz. 19.00.

Klasy 3a, 3b i 3c (z Komunii 20 września):

14 i 17 września o godz. 19.00;

Klasy 3d, 3e i dzieci spoza SP 25 (z Komunii 20 września):

15 i 18 września o godz. 19.00;

 

9. Po próbie 14 września, o godz. 20.00 w kościele odbędzie się spotkanie dla rodziców wszystkich dzieci, które przystąpią do Komunii 20 września.

 

10. Spowiedź komunijna dla dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii 19 września i dla ich rodziców nastąpi w piątek - 18 września, o godz. 17.00.

Spowiedź komunijna dla dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii 20 września i dla ich rodziców będzie w sobotę - 19 września w następujących godzinach:

Klasa 3a - godz. 9.00;

Klasa 3b - godz. 9.30;

Klasa 3c - godz. 10.00;

Klasa 3d - godz. 10.30;

Klasa 3e - godz. 11.00;

Dzieci spoza SP 25 - godz. 11.30.

 

11. W najbliższą sobotę o godz. 13.00 odbędzie się Msza św. z udzieleniem Pierwszej Komunii Świętej dla dzieci zapisanych na wcześniejszy termin.

 

12. Za tydzień - 20 września, na Mszach Świętych o godz. 12.00 i 13.30 odbędzie się Pierwsza Komunia Święta. W związku z tą uroczystością w tym dniu nie będzie udzielany sakrament chrztu.

 

13. Rocznica Pierwszej Komunii Świętej nastąpi w niedzielę - 27 września, podczas Mszy Świętych o godz. 12.00 i 13.30.

 

14. Próby dla dzieci rocznicowych odbędą się w środę - 23 września i czwartek - 24 września o godz. 19.00 w kościele. Bezpośrednio po próbach w kościele będą miały miejsce spotkania dla rodziców.

 

15.Przygotowanie do bierzmowania spotkania dla kandydatów:

Klasy 8:w salce 17.09.

Klasy 7:w salce 24.09

 

16. 19 września organizowane jest Archidiecezjalne Czuwanie na Jasnej Górze. Wyjątkowo w tym roku w naszej Parafii nie będzie organizowany wyjazd na to wydarzenie, ponieważ 19 i 20 września odbywają się u nas Pierwsze Komunie Święte. Zachęcamy osoby chcące uczestniczyć w czuwaniu aby udały się tam na własną rękę.

 

17. Od 27 września w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej ul. Katedralna 4 rozpoczyna się przygotowanie do bierzmowania dla osób dorosłych.

 

18. Bardzo serdecznie zapraszamy na na koncert organowy Pana Damiana Konecznego, który odbędzie się 19 września po Mszy św. wieczornej.

 

19. Parafialny Zespół Caritas jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuje za piękne plecaki, które zostały przekazane dzieciom. Każdego roku na początku roku szkolnego oddolnie zgłaszały się osoby chcące zafundować obiady szkolne dla potrzebujących dzieci. W tym roku publicznie ogłaszamy tę piękną inicjatywę i zapraszamy do działania wszystkich, którzy pragną w ten sposób okazać pomoc. Osoby chcące współfinansować obiady dla potrzebujących proszone są o zgłoszenie się do Parafialnego Zespołu Caritas lub do księży.

 

20. Ks. Leszek zaprasza młodzież 20 września na Mszę św. o godz. 18.00 i spotkanie o godz. 19.15 w Domu Parafialnym.

 

21. Od 27 września br. w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej rozpoczyna się kolejna edycja kursu przygotowująca dorosłych do bierzmowania.

 

22. Noszenie masek w kościele jest już obowiązkowe, prosimy także o podchodzenie do Komunii w pierwszej kolejności osoby, które przyjmują Ciało Pańskie na rękę.

 

23. W związku z Komunią i rocznicą nie będzie transmisji Mszy św. 20 i 27 września.

 

24. Z naszej Parafii odeszli do wieczności: ś.p. Elżbieta Woś i Helena Cisło.

Ogłoszenia Parafialne: 23 niedziela zwykła 06.09.2020r.

1. Przeżywamy dziś 23. Niedzielę zwykłą, która jest pierwszą niedzielą miesiąca, co oznacza, że pod koniec Mszy św. nastąpi Wystawienie Najświętszego Sakramentu, po Mszy o godz. 8.00 odbędzie się Zmiana Tajemnic Żywego Różańca, a ofiary na tacę w tym dniu są przeznaczone na potrzeby naszego kościoła.

 

2. Wszystkie dzieci, które nie zdążyły w ubiegłą niedzielę poświęcić plecaków szkolnych zapraszamy wraz z rodzicami na Mszę św. o godz. 1045.

 

3. Spotkanie z rodzicami komunijnymi:

Dla rodziców dzieci z 19 września: czwartek 10 września 2000.

Dla rodziców dzieci z 20 września: poniedziałek 14 września 2000.

Dla rodziców dzieci Komunii z 2021r. w październiku.

 

4. W tym tygodniu w klasztorze Sióstr Służebniczek odbędą się spotkania Marianek:

- grupa młodsza we wtorek o godz. 16.00;

- grupa starsza w czwartek o godz. 18.15.

 

5. Zapraszamy uczestników Kręgu Biblijnego na najbliższe spotkanie we wtorek o godz. 19.00 w Domu Parafialnym.

 

6. Spotkanie Wspólnoty Syjon odbędzie się w środę o godz. 19.00 w Domu Parafialnym.

 

7. Sakrament Chrztu jest udzielany we wrześniu i październiku we wszystkie niedziele po Mszy św. o godz. 13.30, za wyjątkiem 20 września, ponieważ wtedy nastąpi uroczystość Pierwszej Komunii.

 

8. Pierwsza próba do Komunii dla dzieci, które przystąpią we wcześniejszym terminie, czyli 19 września, odbędzie się w czwartek o godz. 19.00 w kościele.

 

9. Zapraszamy wszystkich Ministrantów na spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza w sobotę o godz. 10.00 w dolnej salce Domu Parafialnego.

 

10. Spotkanie Husarii Maryi będzie miało miejsce w sobotę o godz. 16.00 w Domu Parafialnym. Zapraszamy na nie także tych panów, którzy chcieliby się przyłączyć do męskiej wspólnoty modlitewnej, jaką jest Husaria Maryi.

 

11. Również w najbliższą sobotę zapraszamy na spotkanie Rodzinę Bł. Edmunda Bojanowskiego, do klasztoru Sióstr Służebniczek na godz. 16.00.

 

12. Próba chóru we wtorek i czwartek po wieczornej Mszy św.

 

12a. Za tydzień zapraszamy o godz. 1700 na Nabożenstwo Fatimskie zwieńczone Procesją wokół naszego kościoła. 

 

13. Przygotowanie do bierzmowania:

Grupa bierzmowana: czwartek 10.09. w salce po Mszy wieczornej. Proszę przynosić ze sobą dane dotyczące chrztu i świadka bierzmowania.

Klasy 8:w salce 17.09.

Klasy 7:w salce 24.09.

 

14. Kancelaria parafialna czynna jest w tym tygodniu w środę i piątek od 1900 – 2000. Od 14 września kancelaria będzie urzędować w następujące dni: poniedziałek 1600-1700, środa 1600-1700,1900-2000, czwartek 1900-2000. W celu szybszego załatwienia pilnych spraw kancelaryjnych można się z Parafią wcześniej skontaktować drogą mailową.

 

15. Kalendarium duszpasterskie:

I Komunia Święta 19 i 20 września.

Rocznica I KomuniI Świętej 27 września.

Odpust Parafialny 4 października. Z wielką radością chciałbym poinformować że sumie odpustowej przewodniczyć będzie wieloletni proboszcz tej Parafii ks. Prałat Andrzej Nicałek.

Bierzmowanie 19 listopada, zaś Rekolekcje 13 grudnia.

 

16. Od dzisiejszej niedzieli noszenie masek w kościołach nie jest już zaleceniem, ale staje się obowiązkiem. Prosimy także o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas liturgii, takich jak zachowanie odpowiedniej odległości oraz podchodzenie do Komunii w pierwszej kolejności osób przyjmujących Ciało Pańskie na rękę

 

19. Dyżur parafialnego zespołu Caritas będzie we wtorek od godz. 17.00 do 18.00 w dolnej salce Domu Parafialnego.