Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia parafialne - Druga niedziela Wielkiego Postu 08.03.2020r.

1. Dzisiejsza - 2 niedziela Wielkiego Postu ze względu na swój misyjny charakter jest nazywaną niedzielą ad gentes i jest dniem modlitwy oraz pomocy dla misjonarzy, którzy ewangelizują ludy w różnych rejonach świata. Po Mszach jest dzisiaj prowadzona zbiórka do puszek na rzecz misji.

 

2. W obecną niedzielę w naszej Parafii gościmy Ks. Bartłomieja Kota - duszpasterza akademickiego związanego w duszpasterstwem „Maciejówka”, który wygłosi do nas słowo Boże oraz rozpocznie prowadzenie trwających do wtorku rekolekcji wielkopostnych dla Dzieci i Młodzieży. Na Mszy św. o godz. 10.45 nastąpi nauka skierowana dla Dzieci, natomiast o godz. 19.00 w Domu Parafialnym będzie miała miejsce pierwsza nauka rekolekcyjna dla Młodzieży, w tym także dla wszystkich Kandydatów do Bierzmowania.

 

3. Podczas Mszy św. o godz. 13.30 zostanie udzielony sakrament Chrztu.

 

4. W niedziele Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 17.00, w czasie których jest zbierana jałmużna wielkopostna, przeznaczona jako pomoc materialna dla ubogich Rodzin z naszej Parafii.

 

5.Plan Rekolekcji wielkopostnych dla Dzieci i Młodzieży na poniedziałek i wtorek:

- Nauka dla Dzieci z klas 1 - 3 z podziałem na dwie grupy odbędzie się w ramach zajęć w szkole, o godz. 11.15 oraz o 12.10;

- Nauka dla Dzieci z klas 4 - 6 odbędzie się również w ramach zajęć szkolnych o godz. 14.15;

- Druga nauka dla wszystkich Kandydatów do Bierzmowania oraz dla Młodzieży odbędzie się we wtorek o godz. 19.00 w Domu Parafialnym.

 

6. W najbliższy czwartek zapraszamy Kandydatów do Bierzmowania z klas siódmych na spotkanie o godz. 19.00 w Domu parafialnym. 

 

7. W piątek zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej: o godz. 17.00 dla Dzieci oraz o godz. 18.30 dla Młodzieży i Dorosłych.

 

8. W piątek przypada 13 dzień miesiąca, w którym zapraszamy na Różaniec fatimski o godz. 17.30 - po Drodze Krzyżowej dla Dzieci.

 

9. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o godz. 13.30 nastąpi kolejne spotkanie dla Rodziców i Dzieci w ramach przygotowania do I Komunii Świętej. Na tym spotkaniu zostaną poświęcone oraz rozdane Dzieciom książeczki do nabożeństw.

 

10. Przy wyjściu z kościoła są rozprowadzane Paschaliki i baranki wielkanocne Caritas, z których cześć dochodu zostanie przeznaczona na Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, a cześć dla naszego parafialnego zespołu Caritas, który otrzymane fundusze przeznaczy na pomoc dla potrzebujących. Paschaliki małe są w cenie 6 zł, Paschaliki duże po 14 zł, natomiast baranki z czekolady po 5 zł. Na balaskach natomiast są wystawione skarbonki jałmużny wielkopostnej.

 

11. Rekolekcje wielkopostne dla Dorosłych w naszej Parafii odbędą się w dniach 22 - 25 marca, a wygłosi je biblista Ks. Prof. Rajmund Pietkiewicz. Plan Rekolekcji zostanie podany w przyszłą niedzielę. 

 

12. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Gostynia i miejsc związanych z bł. Edmundem Bojanowskim, która odbędzie się w sobotę, 28 marca. Koszt wyjazdu wynosi 65 zł (w cenę jest także wliczony obiad u Sióstr Służebniczek). Zapisy w zakrystii.

 

13. Ze względu na trwające prace na placu przed Domem Parafialnym, w tym tygodniu jeszcze nie będzie można wjeżdżać samochodem na teren przed Kancelarią parafialną.

 

14. Za tydzień 15 marca po Mszach świętych odbędzie się kwesta na rzecz wrocławskich hospicjów w ramach niedzieli hospicyjnej.

 

15. Na stronie internetowej Parafii znajdują się informacje Gminy Wrocław o pomocy dla mieszkańców, którzy chcą zmienić piece na ekologiczne.

 

16. Na stronie internetowej Parafii znajdują się slajdy zawierające Sposoby ograniczania ryzyka zakażenia koronawirusem i apel Ministra Zdrowia.