Ogłoszenia duszpasterskie

22. Niedziela Zwykła /03.09.2017r./

1. Przeżywamy dziś 22. niedzielę zwykłą w ciągu roku. W tych pierwszych dniach września módlmy się szczególnie o pokój i dobre wychowanie młodego pokolenia. Dziś przypada również pierwsza niedziela miesiąca: ofiary na tacę przeznaczone są na potrzeby naszego kościoła, Adoracja Najśw. Sakramentu, dziś wyjątkowo będzie miała miejsce od 17.00 do 18.00; zmiana tajemnic różańcowych po Mszy o godz. 8.00.

2. Od dziś powracamy do stałego porządku Mszy świętych w niedziele: 8.00; 9.30; 10.45; 12.00; 13.00 i wieczorem o 18.00). Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że Msza o godz. 13.00, tzw. Msza recytowana jest przeznaczona dla rodziców z najmłodszymi dziećmi, które nie są w stanie długo wytrzymać w kościele. Nie jest to Msza dla osób, które na nią uczęszczają, bo jest krótko. Przypominamy, że każdy ma obowiązek pogłębiania swojej wiary, czemu mają służyć homilie i kazania. Wybieranie zatem co tydzień Mszy recytowanej, bez kazania, nie jest spełnieniem swojego obowiązku.

3. Dziś, podczas Mszy o godzinie 10:45, poświęcimy plecaki z przyborami, uczniom z klas pierwszych, oraz te, które zostały przyniesione w ramach akcji Caritas „Wyprawka dla Żaczka”.

4. Dziś również w czasie Mszy o 13.00 udzielimy chrztu dzieciom. Przypominamy, że w tym miesiącu chrzty będą jeszcze udzielane za tydzień w czasie Mszy o 13.00. Spotkanie dla rodziców i chrzestnych, których dzieci będą chrzczone w przyszłą niedzielę, odbędzie się w sobotę po Mszy o godz. 18.00.

5. Spotkanie Rady Parafialnej dziś o godz. 19.00 w salce na plebanii.

6. SpotkanieParafialnego Caritas w poniedziałek o 19.00.

7. W tym tygodniu obchodzić będziemy:
w piątek – święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

8. Nowenna do Matki Bożej Muchoborskiej i Msza w środę o 17.30, w czasie której zostanie też odprawiona Msza w intencji parafian.

9. W czwartek przypada pierwszy czwartek miesiąca. Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi od 17.00 do 18.00. Na godz. 18.00 zapraszamy na Mszę dla Liturgicznej Służby Ołtarza i ich rodziców.

10. W przyszłą niedzielę gościć będziemy w naszej parafii oo. Oblatów, którzy wygłoszą Słowo Boże, a po Mszach będą rozprowadzać kalendarze misyjne.

11. W przyszłą niedzielę o godz. 10.45 sprawowana będzie msza w intencji o zdrowie dla pani Magdaleny Surtel, nauczycielki z przedszkola nr 11. Jest to intencja od dyrekcji, grona pedagogicznego i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15.

12. Organizowana jest pielgrzymka na nocne czuwanie Archidiecezji Wrocławskiej na Jasnej Górze. Wyjazd w piątek 15 września o godz. 17.00 z przestanku przy kościele. Wyjazd powrotny z Częstochowy, po adoracji prowadzonej, przez Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym z naszej parafii, o godz. 2.00.

13. Dziś, zgodnie z zapowiedzią, pragniemy przedstawić plan pracy duszpasterskiej na rozpoczynający się nowy rok szkolno-katechetyczny dla poszczególnych grup:

- chrzty święte – udzielamy w 2. i 4. niedzielę miesiąca w czasie Mszy o godz. 13.00, spotkania dla rodziców i chrzestnych mają miejsce w sobotę, dzień wcześniej, po Mszy o godz. 18.00;

- przygotowanie do I Komunii – spotkania dla rodziców z dziećmi odbywać się będą w każdą 3. niedzielę miesiąca, rozpoczynają się Mszą o godz. 13.00, po której odbędzie się spotkanie formacyjne; pierwsze takie spotkanie odbędzie się 17 września;

- przygotowanie do bierzmowania – trwa trzy lata, spotkania odbywają się w czwartki o 18.30 w salce na plebanii:

        rok I przygotowania (klasy 7 szkoły podstawowej) – każdy 2. czwartek miesiąca – pierwsze spotkanie: 14 września;

        rok II przygotowania (klasy 2 gimnazjum) – każdy 4. czwartek miesiąca – pierwsze spotkanie: 28 września;

rok III przygotowania (klasy 3 gimnazjum) – każdy 3. czwartek miesiąca – pierwsze spotkanie: 21 września;

- Liturgiczna Służba Ołtarza – będzie miała zbiórki w soboty o godz. 10.00, kandydaci o godz. 11.00. Pierwsze spotkanie natomiast odbędzie się w ten piątek po Mszy wieczornej. Dodatkowo całe LSO spotyka się z rodzicami na Mszach świętych w 1. czwartek miesiąca o godz. 18.00. Nabór na nowych kandydatów rozpoczniemy wraz z Adwentem.

- Wspólnota Dzieci Maryi  „Marianki” – swoje pierwsze spotkanie będzie miała w ten czwartek o godz. 17.00 w salce na plebanii. Na tym spotkaniu zostaną ustalone terminy kolejnych spotkań z Siostrą. W tym miejscu też chcemy poinformować, że po odejściu na nową placówkę placówkę przez s. Eligię, „Marianki” i katechizację w szkole przejmuje nowoprzybyła s. Laureta;

- młodzież – spotyka się w każdą niedzielę (oprócz pierwszej miesiąca) o godz. 19.00 w salce na plebanii. Dodatkowo spotyka się wspólnie na Mszy w trzecie niedziele miesiąca o godz. 18.00.

- młodzież Salezjańska – swojespotkania będzie miała w piątki o godz. 18.30 w domu Sióstr Salezjanek (przedszkole). Tutaj również, po zmianach u sióstr, po s. Oli, która przeszła na nową placówkę, młodzież poprowadzi nowoprzybyła s. Anna.

- Krąg Biblijny – tak, jak w zeszłym roku, spotykać się będzie co dwa tygodnie, we wtorki o 19.00 w salce na plebanii;

- Odnowa w Duchu Świętym „Syjon” – spotykać się będzie w środy o godz. 19.00 w salce na plebanii.

- Parafialny Zespół Caritas – swoje dyżury będzie pełnił w drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 17.00 do 18.00.

       

Do każdej z wyżej wymienionych grup można dołączyć, przychodząc na ich spotkanie. Informacje o spotkaniach i osobach odpowiedzialnych znaleźć można również na stronie internetowej naszej parafii. Wszelkie ewentualne zmiany terminów spotkań będą ogłaszane wcześniej, jak również zostaną zamieszczone na stronie internetowej.

        Zachęcamy wszystkich, by skorzystali z tych spotkań, aby móc pogłębiać swoją wiarę i poczuć się związanym i odpowiedzialnym za swoją wspólnotę parafialną.

 

14. Już dziś pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich na uroczystości odpustowe i jubileuszowe w naszej parafii na 24 września na godz. 12.00.

 

W ostatnim tygodniu
został powołany do Pana, do wieczności,
nasz Parafianin

 
Ś.p. Józef Rodak

 

Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie!