Duszpasterstwo młodzieżowe

Mlodziez

Spotkania Duszpasterstwa Młodzieży

 

Program spotkań
parafialnego duszpasterstwa młodzieży
w październiku:


Temat przewodni:
ŻYCIE

Ewangelia: J 4, 1-42

Nadeszła (tam) kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: «Daj Mi pić!» Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?» Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: «O, gdybyś znała dar Boży i (wiedziała), kim jest Ten, kto ci mówi: "Daj Mi się napić" - prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej». Powiedziała do Niego kobieta: «Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie i jego bydło?» W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: «Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu». Rzekła do Niego kobieta: «Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać».

 

08 października (niedziela)
godz. 19.00 w salce na plebanii
Spotkanie formacyjne:
Najgłębsze życiowe pragnienia potrafi zaspokoić jedynie Bóg

 

14 października (sobota)
godz. 6.00 wyjście z Katedry Wrocławskiej
Piesza pielgrzymka do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy
(zapisy na autobus powrotny na Muchobór u ks. Roberta)

 

15 października (niedziela)
godz. 18.00 Msza Święta w kościele
godz. 19.00 w salce na plebanii
spotkanie popielgrzymkowe

 

22 października (niedziela)
godz. 19.00 w salce na plebanii
Spotkanie biblijne / Medytacja

 

29 października (niedziela)
godz. 19.00 w salce na plebanii
Dobre kino:
czekam na propozycje dobrego filmu do obejrzenia razem :)

 

Zapraszamy na te spotkania wszystkich, nie tylko tych, których znamy,
i którzy uczestniczą zawsze w naszych spotkaniach.

 

Odpowiedzialny za grupę młodzieżową: ks. Robert Szwabowicz

 

HARCERZE

HARCERSTWO…co o nim wiecie?

Słowo „harcerstwo” jest znane każdej osobie na świecie, ponieważ jest ono używane już od ponad 100 lat. Kto tak naprawdę jest w stanie wyjaśnić to pojęcie? Co ono oznacza? Jak wygląda działalność harcerzy? Mało osób wie, ile różnych informacji można przekazać tym jednym słowem. Kryje się tu historia, struktura, ideologia, wychowanie dzieci, a co najważniejsze dla rodziców: kreatywne spędzanie czasu wolnego.

W tym momencie szeroko pojęte harcerstwo dzieli się na 3 główne organizacje - ZHR – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego oraz SHK – Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza – tzw. Skauci Europy. Organizacje te mają swój podział, członków i zasady, które są bardziej lub mniej podobne. Nie jest prosto znaleźć harcerzy, jeżeli nie wiesz gdzie szukać…

Na Muchoborze Wielkim przy parafii pw. Św. Michała Archanioła odbywają się cotygodniowe zbiórki harcerek i harcerzy ze Szczepu Harcerzy Leśnych „WATRA” należących do ZHR. W każdy piątek między 16.30 a 19.30 można zobaczyć harcerzy w mundurach lub bez. Zbiórki organizowane są oddzielnie dla chłopców i dziewczynek, dla dzieci w przedziale wiekowym od 10 do 18 lat. Poprzez zabawę, staramy się przekazać wiedzę oraz cenne wartości. Pracę rozpoczynamy wraz z początkiem roku szkolnego, oprócz cotygodniowych zbiorek, jeździmy na wyjazdy, konkursy, zawody, zimowiska. Zwieńczeniem rocznej pracy jest letni obóz nad jeziorem w lesie. Nasi harcerze uczą się o historii harcerstwa oraz Polski, przyrody, terenoznawstwa, pierwszej pomocy oraz jak rozwijać swoje pasje. Staramy się przekazywać takie wartości jak patriotyzm, pomoc bliźnim, samodzielność oraz zaradności. Uczmy dzieci odpowiedzialności, pracy w grupie, jej przewodzenia i wspólnego osiągania celów. Rozwijamy w dzieciach pasję do działania i aktywność na wielu płaszczyznach.

Jak rodzice lub dzieci zadają sobie pytanie: „Jak ona/on poradzi sobie w przyszłości?” to naszą odpowiedzą jest właśnie harcerstwo. My wychowujemy, my radzimy, my prowadzimy…

Z harcerskich pozdrowieniem „CZUWAJ!”

wędr. Aleksandra Paździor