Krąg biblijny

Krąg Biblijny

 

Najbliższe spotkanie Kręgu Biblijnego, przewidziane na 24

marca 2020r. o godz. 19.00 w Domu

Parafialnym zostało odwołane.

Kolejne spotkania odbywać się będą dopiero po okresie

zagrożenia zarażeniem koronawirusa.  

 

 

 NAJBLIŻSZE SPOTKANIE KRĘGU BIBLIJNEGO:

 08.05.2018r. GODZ 19:00

 

 Tego dnia rozważać będziemy

Rz 11

 

 

Odpowiedzialny za Krąg Biblijny: Ks. Wojciech Szablowski