Krąg biblijny

Krąg Biblijny

 

Zapraszamy na najbliższe spotkanie Kręgu Biblijnego, które

odbędzie się 24 września o godz. 19.30 w Domu Parafialnym.

Podczas spotkania będziemy pochylać się nad dwoma

kolejnymi rozdziałami Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła

do Koryntian. 

 

 

 NAJBLIŻSZE SPOTKANIE KRĘGU BIBLIJNEGO:

 08.05.2018r. GODZ 19:00

 

 Tego dnia rozważać będziemy

Rz 11

 

 

Odpowiedzialny za Krąg Biblijny: Ks. Wojciech Szablowski