Krąg biblijny

Krąg Biblijny

Najbliższe spotkanie Kręgu Biblijnego odbędzie się

28 maja 2019r. o godz. 19.00 w salce na plebanii.

Rozważać będziemy pierwszy rozdział z Pierwszego Listu św.  

Pawła Apostoła do Koryntian.

Serdecznie zapraszamy 

 

 

 NAJBLIŻSZE SPOTKANIE KRĘGU BIBLIJNEGO:

 08.05.2018r. GODZ 19:00

 

 Tego dnia rozważać będziemy

Rz 11

 

 

Odpowiedzialny za Krąg Biblijny: Ks. Wojciech Szablowski