Krąg biblijny

Krąg Biblijny

Zapraszamy na spotkania Kręgu Biblijnego, które będą

wznowione po przerwie wakacyjnej w każdy drugi i czwarty

wtorek miesiąca, o godz. 19.00 w salce na plebanii.

Podczas spotkań rozważać bedziemy kolejne rozdziały

Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian. 

 

 

 NAJBLIŻSZE SPOTKANIE KRĘGU BIBLIJNEGO:

 08.05.2018r. GODZ 19:00

 

 Tego dnia rozważać będziemy

Rz 11

 

 

Odpowiedzialny za Krąg Biblijny: Ks. Wojciech Szablowski