Kalendarium

Kalendarium

NAJWAŻNIEJSZE DATY Z HISTORII MUCHOBORU WIELKIEGO I JEGO ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA POD WEZWANIEM ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

 • 1155  r. –   pierwszy zapis o Muchoborze.
 • 1347 r. – pierwszy zapis dotyczący kościoła w Muchoborze Wielkim.
 • około 1400 r. - budowa obecnie istniejącego kościoła gotyckiego.
 • około 1500 r. – wykonanie gotyckiego malowideł ściennych; wyposażenie kościoła  w artystyczne dzieła sakralne.       
 • 1570 r.. – budowa zakrystii.
 • 1579 r. – wymiana dachu.
 • 1605 r. – ozdobienie sklepienia freskami, wykonanie pod oknem fryzu w formie skręconej wici akantu. 
 • 1658 r. ufundowanie barokowego ołtarzu.
 • 1680 r. – ozdobienie ambony figurami ewangelistów.
 • 1720 –1730 – zakup obrazów olejnych przedstawiających św. Karola Borameusza, św. Jan Nepomucena.
 • 1723 r. – wyposażenie kościoła w barokową chrzcielnicę.
 • 1840 r. – remont wieży.
 • 1847 r. – ufundowanie obrazu św. Michała Archanioła.
 • 1912 –1916 r. – budowa neogotyckiego kościoła, tworzącego z gotyckim całość.
 • 1922 r. -  wyposażenie nowego kościoła w ołtarz gotycki.
 • 1945 – 1946 – odbudowa zniszczonego w ostatnich dniach wojny stropu i dachu.
 • Lata 1950 – obniżenie na żądanie ówczesnych władz wieży, rzekomo ze względu na lotnisko w Strachowicach                 
 • 1955 r – remont wnętrza  kościoła.
 • 1960 r.– remont dachu, uregulowanie i obniżenie terenu przykościelnego.
 • 1965 r. – renowacja i konserwacja gotyckich malowideł.
 • 2000 r. - naprawa dachu, remont elewacji wieży.
 • 2002 r. – tynki renowacyjne w najstarszej części kościoła.
 • 2003 r. – wykonanie kanalizacji deszczowej kościoła.
 • 2004 r. – renowacja malowidła gotyckiego [Maryja w otoczeniu Świętych Niewiast].
 •  2005 r.  – renowacja malowidła [Św. Wacław i Św. Stanisław, bp i m], remont kapitalny dachu na prezbiterium starej części.
 •  2005 – 2006r. – wykonanie chodnika z kostki granitowej wokół kościoła.
 •  2006 – 2007 r. – remont kapitalny dachu na nowszej części kościoła.
 • Wykonanie prac konserwatorskich przy drewnianym, polichromowanym i złoconym ołtarzu Św. Anny z kościoła p.w. Św. Michała Archanioła we Wrocławiu – Muchobór Wielki.
  Remont dachu na kaplicy wschodniej i półszczytów przy wieży kościoła p.w. Św. Michała Archanioła we Wrocławiu – Muchobór Wielki.
  Renowacja rzeźby Matki Bożej Muchoborskiej. Renowacja barokowej chrzcielnicy.


 •  2009r. - Remont dachu nad nawą główną kościoła / c.d./ . Konserwacja i restauracja renesansowych malowideł w prezbiterium starego kościoła /c.d./.
 • 2010r. - Konserwacja i restauracja ołtarza głównego – skrzydła boczne. Remont  elewacji północnej kościoła 

 •  2011r. -  Remont elewacji wschodniej kościoła.

II etap konserwacji ołtarza głównego – szafa główna, predella, krucyfiks.

Remont elewacji wschodnie wieży kościoła p.w. św. Michała Archanioła we Wrocławiu. Remont kapitalny starej plebanii

 • 2012r. -  Renowacja płaskorzeźby „Ostatnia Wieczerza” i remont elewacji zachodniej wieży kościoła.

 • 2013r. -  Konserwacja i restauracja 14 stacji Drogi Krzyżowej.

 • 2014r. - Konserwacja i restauracja 5 obrazów

 • 2015r. - Remont kapitalny sakli katechetycznej dla Odnowy w Duchu Świętym.

 • 2016 – 2017r. - Remont kapitalny organów.

 • Remont kapitalny stropu nad wejściem do kościoła od str. wsch.