Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego

 

ZAPRASZAMY DO RODZINY

BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO

Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego


Stowarzyszenie, Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego, zrzesza katolików świeckich pragnących pogłębiać swoją wiarę w Boga i włączyć się w charyzmat Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej.
Stowarzyszenie zostało zainicjowane przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek śląskich w roku 2002.
Członkowie Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego poznają postać bł. Edmunda Bojanowskiego i starają się w swoim środowisku życia i pracy być świadkami wiary i podejmować służbę bliźnim najbardziej potrzebujących pomocy zwłaszcza dzieciom, ubogim i chorym.

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązują się do:
• życia charyzmatem swego Patrona bł. Edmunda Bojanowskiego
• czynnego udziału w apostolsko-charytatywnych dziełach Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP
• pogłębiania ducha modlitwy poprzez uczestnictwo we Mszy Św. i innych formach pobożności zalecanych przez Kościół
• pielęgnowania duchowości maryjnej.

Formacja osób świeckich zrzeszonych w Stowarzyszeniu odbywa się podczas comiesięcznych spotkań połączonych z udziałem we Mszy Świętej i konferencją . Formacyjne spotkania członków Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego mają na celu łączyć osoby świeckie w jedną duchową rodzinę, zapalać do owocnej służby w środowisku i za wzorem bł. Edmunda jednoczyć innych wokół dobra.

Spotkania wspólnoty odbywają się w każdą II sobotę miesiąca o godz. 17.00 w domu Sióstr Służebniczek Maryi przy ul. Zagony 63 Zapraszamy.