Krąg biblijny

 

Najbliższe Spotkanie Kręgu Biblijnego odbędzie się 7 grudnia

2021r. o godz. 19.00 w Domu Parafialnym.

Pochylimy się wtedy nad kolejnymi rozdziałami z Drugiego Listu

Świętego Pawła Apostoła do Koryntian. 

 

 

 NAJBLIŻSZE SPOTKANIE KRĘGU BIBLIJNEGO:

 08.05.2018r. GODZ 19:00

 

 Tego dnia rozważać będziemy

Rz 11

 

 

Odpowiedzialny za Krąg Biblijny: Ks. Wojciech Szablowski