Dzieci Maryi

 

ZAPRASZAMY DO DZIECI MARYI


Spotkania Dzieci Maryi odbywać się będą
  co dwa tygodnie, we wtorki o godz. 17.00

w salce na plebanii

 

Odpowiedzialna za Dzieci Maryi: s. Laureta

 

 

Mariankami są to dziewczęta, które poprzez naśladowanie Maryi chcą być bliżej Boga. Publicznie zawierzają się Matce Boskiej i przyjmują medalik – znak przynależności do wspólnoty. Najmłodsze dziewczęta noszą medalik na różowej wstążce, trochę starsze – na zielonej, a najstarsze – na niebieskiej. Te, które wytrwają w ideałach wyrażonych w powinnościach Dzieci Maryi aż do ślubu otrzymują medalik na białej wstążce. Zewnętrznym znakiem przynależności do grupy Dzieci Maryi jest również skromny strój – biała bluzka lub sweter i czarna spódnica oraz błękitne pelerynki.

Na wzór Dziesięciu Przykazań Bożych zostały stworzone obowiązki Dziecka Maryi, które dziewczęta powinny wypełniać zawsze i wszędzie.

Oto one:

X przykazań Dziecka Maryi:

1. Dziecko Maryi żyje w łasce uświęcającej.
2. Bierze czynny udział w Eucharystii.
3. Czci Niepokalaną i pragnie Ją naśladować
4. Często rozmawia z Bogiem na modlitwie
5. Pogłębia swoją wiedzę religijną. Uczęszcza na spotkania wspólnoty Dzieci Maryi
6. Kocha swoja parafię. Aktywnie włącza się w ej życie
7. Dba o religijną atmosferę w swojej rodzinie
8. Jest wzorem uczennicy
9. Śpieszy bliźnim z pomocą
10. Jest apostołką wśród otoczenia.

Ważnym elementem w życiu każdej Marianki jest służba przy ołtarzu poprzez aktywny udział ze sztandarem w niedzielnej Eucharystii oraz w nabożeństwach, zwłaszcza majowych i różańcowych. Służymy również w czasie różnych uroczystości parafialnych oraz wtedy, gdy przypada jakakolwiek uroczystość, święto czy wspomnienie Maryjne.
Równie ważnym elementem jest formacja ludzka i duchowa, zawiązywanie przyjaźni oraz budowanie więzi wspólnotowych, która dokonuje się poprzez
spotkania, które odbywają się co dwa tygodnie, we wtorki o godz. 17.00 na plebanii.

Organizujemy również rekolekcje wyjazdowe podczas ferii zimowych i wakacji letnich a także pielgrzymki i dni wspólnoty podczas roku szkolnego.

Serdecznie zapraszamy!