Aktualności

Rekolekcje on-line Wspólnoty „Syjon”

W dniach 22.05. - 24.05. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

„Syjon” będzie przeżywać rekolekcje on-line pod hasłem:

„Miriam z Nazaretu - pierwsza Charyzmatyczka”.

Prowadzącym rekolekcje będzie Ks. Prof. Mariusz Rosik.

W dniach trwania rekolekcji będzie możliwość wysłuchania

nauk rekolekcyjnych oraz uczestnictwa w transmitowanej

modlitwie uwielbienia, prowadzonej przez Wspólnotę od godz.

19.00 do 20.30

Serdecznie zapraszamy do tego, by włączyć się duchowo w to

wydarzenie.