Aktualności

Komunia duchowa

Komunia duchowa to akt duchowy, modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, ale poza przestrzenią sakramentalną (materialną).

 

Jak przyjmuje się komunię duchową?

 

Zasadniczo komunia duchowa polega na wzbudzeniu w swoim sercu gorącego pragnienia bycia zjednoczonym z Jezusem w taki sposób i z takimi samymi skutkami, jak wtedy gdy fizycznie przyjmujemy Eucharystię.

 

Praktyka ta zakłada więc: stan łaski uświęcającej (bycie bez grzechu ciężkiego), miłość do Jezusa i pragnienia zjednoczenia się z Nim, wiarę w Jego realną obecność w Eucharystii. Nie chodzi tu jednak tyle o wygenerowanie w sobie jakichś mistycznych uniesień ile o akt rozumu, wiary i woli (wiem że wierzę i kocham).

 

Kiedy należy przyjmować komunię duchową?

 

Zaleca się ją szczególnie tym, którzy nie mogą uczestniczyć w Mszy świętej (zwłaszcza niedzielnej).

 

Optymalną sytuacją jest uczynienie tego w trakcie uczestnictwa w transmisji Mszy św. (ale UCZESTNICTWA - a nie tylko oglądania z robieniem jednocześnie innych rzeczy...). W innych przypadkach zacząć warto od aktu pokuty, rozważenia czytań z dnia, a przed aktem komunii duchowej odmówić modlitwę Pańską oraz "Panie, nie jestem godzien...". Może mieć formę innej krótkiej modlitwy np. aktu strzelistego. Na przykład: „Wierzę, Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny w Eucharystii. Kocham Cię! Żałuję za grzechy, którymi Cię obraziłem. Przyjdź do mojego serca, oddaję Ci się cały! Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie!” – albo i jeszcze krócej.

 

W sytuacji obecnej możemy, tak jak wcześniej napisano uczestniczyć w transmisji Mszy św. lub fizycznie uczestniczyć w Eucharystii a z powodu lęku przed zarażeniem przyjąć Komunię duchową.