Aktualności

24 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Czytania mszalne ukazują prawdziwe oblicze Boga, który jest nieskończenie dobry i skłonny do przebaczenia. Naród wybrany zbłądził i odwrócił się od Pana. Paweł prześladował wyznawców Chrystusa. Jezus przyjmuje grzeszników i zasiada z nimi do stołu. Prośba Mojżesza, który wstawia się za grzesznym ludem, osobiste doświadczenie Pawła, jak i zachowanie Jezusa uświadamiają nam, że Bóg zawsze jest gotowy przebaczyć. W osobie Jezusa Chrystusa dał nam doskonałego pośrednika, który jest ostatecznym dowodem miłości Boga względem swego ludu. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne.